Tilbake

Helårsforsikring

Du er sikret på alle typer reiser i hele verden, helt fra du går ut døra. Velg mellom Standard og Super.

Skal du på reise med lengre varighet, ha med deg mye bagasje eller leie bil på reisen, anbefaler vi Super.

Beregn pris og kjøp

  Standard Super
Reiseperiode antall dager 45 60
Avbestillings­forsikring enkeltperson 50.000 125.000
Avbestillings­forsikring familie 100.000 250.000
Reisegods/​bagasje per person 30.000 100.000
Reisegods/​bagasje for familie 60.000 200.000
Dekker egenandel ved skade på leiebil - 10.000
Dekker barnebarn/​oldebarn som er med på reisen - Ja
Vilkårsgaranti ved overgang fra annet selskap *) - Ja
Europeiske Helsetelefon - medisinske råd på reise Ja Ja

*) Med Super reise får du en vilkårsgaranti som innebærer at dersom ditt skadetilfelle ikke erstattes etter våre vilkår, men du kan vise til at ditt forrige forsikringsselskap ville ha erstattet - erstatter vi også.

Dette dekker forsikringen

Velg tema for å lese detaljer om dekningene. Last ned fullstendige vilkår

 • Avbestilling

  Dekker avbestillingskostnader når reisen må avlyses pga. akutt sykdom, ulykkesskade eller dødsfall som rammer deg selv, din eneste reiseledsager eller noen i din eller reiseledsagers nærmeste familie. Gjelder også når du ikke kan reise pga. innbrudd, brann, m.m. i din bolig, forretning eller kontor.

  Se de ulike summene som dekkes, i tabellen over.

 • Forsinkelse

  Dekker kostnader ved overnatting med inntil 1 500 kroner per person, inntil kr. 4 000 kroner for familie . Innhenting av planlagt reiserute erstattes med inntil 20 000 kroner per person – inntil 50 000 kroner for familie. Utgiftene dekkes når du kommer for sent til forhåndsbetalt transport som følge av teknisk feil, værforhold eller trafikkuhell. Dersom bagasjen ankommer mer enn fire timer forsinket ved utreise, dekkes utgifter til nødvendige innkjøp av toalettsaker og eventuelle klær inntil 3 000 kroner per person, 15 000 kroner for familie. Slike utgifter refunderes også dersom innsjekket bagasje blir forbytte og ikke kommer til rette innen 4 timer.

  Med Super reiser erstatter vi forsinket bagasje med inntil 4 000 kroner per person,20 000 kroner for familie.

 • Reisegods

  Tapt eller skadet reisegods/bagasje erstattes med inntil 30 000 kroner per person, inntil 60 000 kroner for familie. Penger erstattes med inntil 3 000 per person, 6 000 kroner for familie, mobiltelefon erstattes med inntil 3 000 kroner, pass og billetter med inntil 10 000 kroner per person, 50 000 for familie, verdigjenstander med inntil 15 000 kroner per person, 20 000 for familie og øvrige enkeltgjenstander med inntil 10 000 per skadetilfelle.

  Super reise dekker tap eller skader på reisegods/bagasje med inntil 100 000 kroner per person, inntil 200 000 kroner for familie. Verdigjenstander med inntil 20 000 per person, 35 000 for familie, pass og billetter med inntil 15 000 per person, 35 000 per familie, for øvrig enkeltgjenstander med inntil 20 000 kroner per skadetilfelle.

  Forsikringen gjelder personlig reisegods. Skade på innsjekket koffert, bag, ryggsekk og emballasje er transportøren ansvarlig for.

 • Sykdom på reise

  Dekker utgifter (ubegrenset) i forbindelse med akutt sykdom/ulykkesskade/dødsfall på reisen. Forsikringen dekker også akutt tannsykdom, avbrutt reise, tapte feriedager, tilkalling av familiemedlem, nødvendig sykeledsagelse, samt merutgifter grunnet akutt sykdom/ulykkesskade hos din eneste reiseledsager.

 • Ulykke

  Erstatning ved varig medisinsk invaliditet og dødsfall grunnet ulykkesskade på reise. For voksne inntil 300.000 kroner ved død/invaliditet. For barn kr 50.000 ved død og inntil kr 500.000 ved invaliditet. Etter fylte 70 år er forsikringssummen ved død 100 000 kroner.

  Super reise dekker 100.000 ved barns død.

 • Ansvarsforsikring

  Forsikringen dekker det rettslige erstatningsansvaret du som privatperson kan pådra deg på reiser utenfor Norden, etter gjeldende rett i det enkelte land med inntil 10.000.000 kroner.

  Super reise dekker inntil 15.000.000 kroner.

 • Rettshjelp

  Dekker utgifter på inntil 20.000 kroner til juridisk bistand, dersom du blir part i en tvist som oppstår under reise utenfor Norden, og trenger juridisk bistand før reisen avsluttes.

  Super reise dekker inntil 60.000 kroner.

  Dekker veterinærutgifter ved akutt sykdom/ulykkesskade, inntil kr 1.000 per skadetilfelle. Forsikringen gjelder for merkede og vaksinerte kjæledyr som eies av forsikringstaker. Dyr som skal delta på utstillinger, konkurranser eller i avl omfattes ikke. Forsikringen gjelder kun utenfor Norden og innenfor EU/EØS.

 • Veterinær

  Dekker veterinærutgifter ved akutt sykdom/ulykkesskade, inntil kr 1.000 per skadetilfelle. Forsikringen gjelder for merkede og vaksinerte kjæledyr som eies av forsikringstaker. Dyr som skal delta på utstillinger, konkurranser eller i avl omfattes ikke. Forsikringen gjelder kun utenfor Norden og innenfor EU/EØS.

Last ned fullstendige vilkår

Beregn pris og kjøp


Din trygghet - i hele verden
Tilbakemelding