Fornyelse av bedriftens reiseforsikring

Forsikringsavtalen fornyes på grunnlag av antall ansatte ved forsikringsperiodens begynnelse, og ved hver senere fornyelse. Før utstedelse av ny forsikringsavtale for neste forsikringsperiode, ber vi om å få opplyst antall ansatte på fornyelsestidspunktet ved å fylle ut dette skjema.

Quotation information

Inkludert ferie og fritidsreiser for den ansatte og den ansattes familie

Tjenestereise uten ferie- og fritidsreise

Kontaktperson hos bedrift eller megler


Tilbakemelding