Europeiske kriseteam

Kriseteamet vårt involverer seg ved større ulykker og katastrofer. Kriseteamet består av erfarne sykepleiere, psykiatere og saksbehandlere som rykker ut ved behov.


Tilbakemelding