Koronapandemien - dette gjelder for deg som har Tjenestereiseforsikring

Det er ingenting vi i Europeiske heller vil, enn at kundene våre igjen skal få reise rundt, utforske verden og skape minner. Derfor følger vi selvfølgelig utviklingen i pandemien svært tett. Smittesituasjonen ute i Europa og verden akkurat nå viser at det å reise er noe man rett og slett bør unngå.

Vi som jobber i Europeiske Reiseforsikring håper også på snarlig bedring. Ikke bare liker vi som jobber her også å reise, men vi liker å hjelpe deg som kunde både før, under og etter en reise. Vi vil derfor gjøre det vi kan for at vi så raskt som mulig kan gi et konkret svar på når man igjen kan reise med gyldig reiseforsikring. Smittesituasjonen er svært sammensatt.

Muterte virusvarianter, sykehuskapasitet, vaksineutrulling og effekten av denne, vaksinesertifikat og innreisenekt er noen av de løse trådene akkurat nå. Vi krysser fingrene for at ting snart stabiliserer seg, slik at vi kan komme med gode nyheter til deg.

Avbestilling av fritidsreiser i Norge

Reiseforsikringen gjelder som vanlig på innenlandsreiser, og avbestilling av fritidsreiser dekkes dersom årsaken er egen sykdom. Frem til og med 30. april 2021 har vi utvidet dekningen til å omfatte avbestilling av fritidsreiser dersom du på avreisedagen er i en pålagt smittekarantene. Pålagt karantene må være som følge av nærkontakt med en bekreftet smittet person, og må kunne dokumenteres av kommunehelsetjenesten.

Avbestilling av reiser på grunn av innreisekarantene etter utenlandsopphold,frykt for smitte eller myndighetenes råd om å unngå reiser, dekkes ikke.

Dersom du må avbestille en forhåndsbetalt fritidsreise i Norge som følge av sykdom eller myndighetspålagt smittekarantene, ta kontakt med reisearrangør for ombooking eller avbestilling av reisen. Smittekarantenen må foreligge på avreisedagen, og avbestillingsforsikringen omfatter det du har betalt før smittekarantenenbegynte, og som du ikke får refundert av reisearrangør.


Reiseråd fra UD 

Utenriksdepartementet (UD) fraråder reiser til resten av verden frem til 15. mai 2021, med unntak av land i EØS/Schengen som er markert gult på FHI sitt kart. Kartet blir oppdatert når UD offentliggjør hvilke land de fraråder å reise til og ikke. Skal du reise, er det viktig å følge med på hvilke land/områder som er merket gult eller rødt.

Reiseforsikringen er gyldig på reiser i Norge og i land eller områder hvor reiserådet er opphevet (gule land). Er landet merket gult ved avreise, gjelder reiseforsikringen, selv om landet blir rødt under reisen.

Se kart på FHI sin nettside

Reiseforsikringen dekker avbestilling til alle land UD fraråder å reise til ved avreisetidspunktet hvis reisen ble betalt mens landet var merket gult/grønt i FHI sitt kart. Alle som reiser til utlandet må sette seg inn i norske og andre lands regler for reiser og smittevern.

 

Spesielt for tjenestereiser

Når forsikringen er tegnet av bedriften, dekker vi bedriftens ansatte på nødvendige tjenestereiser til alle land, og det blir opp til bedriften selv å vurdere hva som er nødvendig. Ansatte som reiser på nødvendige tjenestereiser vil være dekket av forsikringsvilkårene på vanlig måte – også for utgifter til nødvendig medisinsk behandling som oppstår på tjenestereisen, inkl. evt. COVID-19.

Dersom forsikringen også omfatter ferie- og fritidsreiser, vil privatreiser til «røde land» ikke være dekket. Privatreiser til land som er gule på utreisedatoen dekkes på vanlig måte, også dersom landet blir rødt mens man er ute. Men da må den reisende regne med karantene ved hjemkomst Norge, og selv stå for ulemper og kostnader ved dette.

Det er tre forbehold vi gjør oppmerksom på

  • I noen land kan det være begrenset tilgang på helsetjenester og transporttjenester, som følge av COVID-19. Dette kan bety at evt. medisinsk assistanse i en sak kan blir påvirket av dette, og gi en dårligere kundeopplevelse enn det man forventer. Men slike saker skal meldes inn til Europeiskes Alarmsentral på vanlig måte, som vil bistå med best mulig assistanse gjennom det gode nettverket vi har i utlandet.
  • Eventuelle merkostnader som oppstår på grunn av situasjonen, f.eks. lokale smitteverntiltak og følgene av dette, er utgifter som bedriften selv må dekke. Det kan f.eks. være forlenget hotellopphold og forskjøvet hjemreise ved karantene, etc.
  • De må sette seg godt inn i - og etterkomme – de smittevernreglene som gjelder, både i Norge og i landet de skal besøke, og på best mulig måte innrette seg slik at man ikke utsetter seg selv eller andre for smitte.

Annen nyttig informasjon

  • Dersom du har behov for hjelp fra norske myndigheter og du er i et annet land, bør du kontakte nærmeste norske utenriksstasjon. Hvis du er langt unna en slik stasjon, kontakt Utenriksdepartementet (UD) på telefon +47 23 95 00 00 eller per e-post UDops@mfa.no
  • Har du behov for akutt medisinsk assistanse i utlandet, kan du ringe vår alarmtelefon: + 47 21 49 50 00
  • I samarbeid med Utenriksdepartementet anbefaler vi alle nordmenn i utlandet om å registrere seg på myndighetenes nettside www.reiseregistrering.no Husk også at du må slette reiseregistreringen når du kommer hjem, slik at myndighetene til enhver tid har oversikt.
  • Alle nordmenn som skal/er på reise i utlandet, oppfordres til å holde seg oppdatert på Utenriksdepartementets reiseråd

 

 

Tilbakemelding