Forsinkelser på reisen

Kommer du for sent til forhåndsbetalt transport, eller hvis avgangen din er forsinket, kan du ha rett til erstatning.

Ved flyforsinkelser er det først og fremst flyselskapet som har ansvar for å hjelpe deg med det praktiske. Kontakt flyselskapet først for å sjekke hvordan de kan hjelpe og hvilke utgifter de refunderer.

 

Dette kan vi hjelpe deg med

Hvis forsinkelsen skyldes ekstremvær, teknisk feil eller trafikkuhell med transportmiddelet du skulle reise med, kan du få erstatning fra reiseforsikringen. 

Slik gjør du hvis du:

Blir forsinket ved avreise

 • Hvis avreisen blir utsatt eller kansellert, kontakt først flyselskapet/transportør. Flyselskapet/transportør skal hjelpe deg med å booke deg om på neste mulige avgang eller finne en annen passende løsning.
 • På Forbrukerrådets nettsider finner du informasjon om dine rettigheter og erstatningsmuligheter. De har også en egen flyrettighetskalkulator
 • Ta vare på alle kvitteringer og andre papirer hvis du må legge ut for noe selv. Når du har kommet hjem søker du erstatning hos ansvarlig flyselskap/transportør.
 • Hvis du ikke får alle dine reise- og overnattingsutgifter refundert, kan du søke det resterende erstattet fra oss.

I tillegg til personalia, finn fram alle kvitteringer, billetter, bekreftelser og lignende.

Kommer for sent til avgang

Hvis en forsinkelse på mer enn 2 timer gjør at du kommer for sent til neste avgang, kan du få erstatning fra reiseforsikringen.

 • Hvis du mister avgangen din, kontakt først flyselskapet/transportøren. Har du en gjennomgående billett med samme selskap/flyallianse, har selskapet ansvaret for å booke deg om på neste mulige avgang eller finne en annen passende løsning.
 • Hvis du ikke har en gjennomgående billett med samme selskap/flyallianse, må du som regel ordne med nye billetter og overnatting selv og kreve erstatning av utgiftene fra oss etterpå.
 • På Forbrukerrådets nettsider finner du mer informasjon om dine rettigheter og erstatningsmuligheter. De har også en nyttig flyrettighetskalkulator.
 • Få en bekreftelse fra transportør/flyselskap om årsaken til forsinkelsen som gjorde at du kom for sent. Ta vare på alle kvitteringer og papirer hvis du må betale noe selv.

I tillegg til personalia, finn fram alle kvitteringer, billetter, bekreftelser og lignende.

Viktig å huske på

 1. Få en bekreftelse fra flyselskap/transportør på årsaken til forsinkelsen, og hvor lang forsinkelsen var.
 2. Søk først erstatning direkte fra flyselskapet/transportør.
 3. Reise- eller overnattingsutgifter som ikke erstattes av transportør, kan du søke erstattet via reiseforsikringen.

Dette dekkes ikke av forsikringen

Forsinkelse på grunn av streik

Utgifter eller økonomisk tap på grunn av streik/arbeidskonflikter dekkes ikke av reiseforsikringen.

Hvis reiseplanene dine blir påvirket av streik og arbeidskonflikter må du forholde deg til reisearrangøren og de reglene som gjelder i slike situasjoner.

Hvis for eksempel fly blir innstilt eller kansellert, vil du kunne kreve å få pengene tilbake for billetten eller kreve alternativ reise fra flyselskapet så snart som mulig.

Les mer om dine rettigheter hos Forbrukerrådet.

Forsinkelser av andre årsaker

Forsinkelser på grunn av for eksempel tekniske problemer på flyplassen, trafikkork, mannskapsmangel, hviletider, luftrafikkontroll og ruteendringer dekkes ikke.

Andre utgifter og økonomisk tap

Det er kun utgifter til nye billetter eller overnatting som dekkes ved forsinkelser. Det betyr at vi ikke kan erstatte:

 • Utgifter til mat og drikke
 • Tapte feriedager
 • Ubenyttet hotell, transport, aktiviteter o.l.
 • Tapt arbeidsinntekt

I tillegg til personalia, finn fram alle kvitteringer, billetter, bekreftelser og lignende.


Din trygghet - i hele verden
Tilbakemelding