Tyveri, tap eller skade på reisegods og eiendeler

Reiseforsikringen hjelper deg blant annet hvis du blir utsatt for tyveri og ran, eller hvis bagasjen din forsvinner under en flyreise.

Dette kan vi hjelpe deg med

Tyveri eller ran

  • Meld hendelsen til politiet på stedet så fort som mulig, og ta vare på politirapporten.
  • Ta kontakt med Alarmsentralen (+47 21 49 50 00) ved behov for akutt hjelp, for eksempel hvis du blir frastjålet pass, reisedokumenter og bankkort eller har andre spørsmål.
  • Få oversikt over tapet ved å sjekke når de stjålne gjenstandene ble kjøpt, hva de kostet og dagens pris for tilsvarende. Du trenger denne informasjonen til skademeldingen.

Meld tyveri eller tap av personlige eiendeler eller bagasje

Meld skade på personlige eiendeler eller bagasje

I tillegg til personalia, prøv å få oversikt over alle tapte/skadede gjenstander, når de ble anskaffet, innkjøpspris og dagens pris.

Tap av eller skade på innsjekket bagasje

  • Blir bagasjen din forsinket, kan du få erstatning for nødvendige innkjøp mens du venter på den. Les mer om forsinket bagasje her.
  • Hvis bagasjen ikke kommer til rette i løpet av noen dager, lag en liste over innholdet. Det gjør det enklere å huske alt hvis bagasjen aldri dukker opp.
  • I 95 % av tilfellene gjenforenes bagasjen med eier innen 3-4 uker. Hvis bagasjen din ikke har kommet til rette etter denne perioden, kan du søke om erstatning fra oss.

Blir eiendeler ødelagt eller stjålet fra innsjekket bagasje, kan du søke erstatning fra reiseforsikringen. Meld fra til flyselskapet om skaden/tyveriet før du melder saken til oss. NB: De fleste flyselskapene har en frist på syv dager for å melde slike tap eller skader.

Utvendig skade på innsjekket bagasje (for eksempel sprekk i koffertskall, hjul som har falt av, hull i ryggsekk/bag) dekkes ikke av reiseforsikringen. Les mer hva du bør gjøre nederst på siden. 

Meld tyveri eller tap av personlige eiendeler eller bagasje 

Meld skade på personlige eiendeler eller bagasje

I tillegg til personalia, prøv å få oversikt over alle tapte/skadede gjenstander, når de ble anskaffet, innkjøpspris og dagens pris.

Hvis reiseforsikringen ikke dekker skaden, men du har Super innboforsikring i If som privatkunde, og skaden har skjedd i Norden, kan du melde skaden her. Er du usikker på hvilke forsikringer du har i If, kan du sjekke dette på Mine sider på If.no.

Tips: Gjelder skaden knust glass eller skjerm på mobil/nettbrett er det som regel mulig å reparere til en brøkdel av prisen for et nytt produkt. Hvis du vil beholde garantien på produktet bør du gå til en autorisert forhandler eller serviceverksted.

Dette dekkes ikke av forsikringen

Utvendig skade på innsjekket bagasje

Hvis det oppstår utvendige skader på bagasjen din under flytransport (for eksempel sprekk i koffertskall, hjul som har falt av, hull i ryggsekk/bag), er dette flyselskapets ansvar. Derfor dekkes ikke slike skader av reiseforsikringen.

  • Meld fra til bagasjekontoret på flyplassen med en gang du får skadet bagasje fra bagasjebåndet.
  • Før du forlater flyplassen må du få med deg en PIR-rapport (Property Irregularity Report) som bekrefter skaden.
  • Deretter må du sende erstatningskrav direkte til flyselskapet. Det kan du som regel gjøre via selskapets hjemmesider, og prosessen er vanligvis rask og enkel.

Meld tyveri eller tap av personlige eiendeler eller bagasje

Meld skade på personlige eiendeler eller bagasje

I tillegg til personalia, prøv å få oversikt over alle tapte/skadede gjenstander, når de ble anskaffet, innkjøpspris og dagens pris.


Din trygghet - i hele verden
Tilbakemelding