Besøk fra utlandet

Forsikring for bedriftens gjester fra utlandet er et tilbud vi har til våre bedriftskunder, som har behov for å forsikre gjester i den tiden de er på besøk.

Denne forsikringen gjelder fra man kommer inn i Schengen-området og til man forlater Schengen-området etter endt besøk, og tilfredsstiller visumkravene for innreise til Norge.

 • Forsinket bagasje

  Nødvendige utgifter til innkjøp av toalettsaker og eventuelle klær dekkes dersom bagasjen ankommer mer enn fire timer forsinket ved innreise med inntil kr 2.500 per person.

 • Reisegods

  Tapt eller skadet reisegods/bagasje erstattes med inntil kr 25.000 per person. Penger erstattes med inntil kr 3.000, pass og billetter med inntil kr 10.000, verdigjenstander med inntil kr 15.000 pr person og enkeltgjenstander med inntil kr 10.000 pr skadetilfelle.

 • Reisesyke

  Dekker utgifter i forbindelse med akutt sykdom/ulykkesskade/dødsfall under besøksoppholdet, med inntil kr. 500.000.

 • Hjemtransport

  Dekker merutgifter til hjemtransport etter sykdom, ulykke eller dødsfall med inntil kr 200.000.


Din trygghet - i hele verden
Tilbakemelding