Besøk fra utlandet

Forsikring for bedriftens gjester fra utlandet er et tilbud vi har til våre bedriftskunder, som har behov for å forsikre gjester i den tiden de er på besøk.

Denne forsikringen gjelder fra man kommer inn i Schengen-området og til man forlater Schengen-området etter endt besøk, og tilfredsstiller visumkravene for innreise til Norge.

 

  • Ingen egenandel ved skade, tap eller sykdom
  • Vi vet hvilke leger og sykehus som gir deg best hjelp der du er
  • Døgnåpen alarmsentral gir deg hjelp i hele verden 24/7

Forsikringens innhold

Forsinket bagasje

Reisegods

Tapt eller skadet reisegods/bagasje erstattes med inntil kr 25 000 per person. Penger erstattes med inntil kr 3 000, pass og billetter med inntil kr 10 000, verdigjenstander med inntil kr 15 000 pr person og enkeltgjenstander med inntil kr 10 000 pr skadetilfelle.

Reisesyke

Dekker utgifter i forbindelse med akutt sykdom/ulykkesskade/dødsfall under besøksoppholdet, med inntil kr 500 000.

Hjemtransport

Dekker merutgifter til hjemtransport etter sykdom, ulykke eller dødsfall med inntil kr 200 000.

Tilbakemelding