Få tilbud på forsikring for besøkende fra utlandet

Forsikring for bedriftens gjester fra utlandet er et tilbud vi har til våre bedriftskunder, som har behov for å forsikre gjester i den tiden de er på besøk.  
Denne forsikringen gjelder fra man kommer inn i Schengen-området og til man forlater Schengen-området etter endt besøk, og tilfredsstiller visumkravene for innreise til Norge.

Quotation information

Kontaktperson hos bedrift eller megler


Tilbakemelding