Tilleggsdekning til bedriftens reiseforsikring

Dersom bedriftens reiseforsikring også omfatter ferie- og fritidsreise, kan du kjøpe private tilleggsforsikringer for:

Reise som varer mer enn 90 dager

Tjenestereiseforsikringen inkludert ferie/fritid dekker reise med varighet inntil 90 dager. For private reiser utover 90 dagers varighet har du behov en forlengelsesforsikring som du kan kjøpe ved å benytte dette skjemaet


Tilbakemelding