Tilleggsdekning til bedriftens reiseforsikring

Dersom bedriftens reiseforsikring også omfatter ferie- og fritidsreise, kan du kjøpe private tilleggsforsikringer for:

Reise som varer mer enn 45 dager

Tjenestereiseforsikringen inkludert ferie/fritid dekker reise med varighet inntil 45 dager. For private reiser utover 45 dagers varighet har du behov en forlengelsesforsikring som du kan kjøpe ved å benytte dette skjemaet

Høydesyke

Dersom du skal på privat reise og oppholde deg på høyder over 4.000 meter har du behov for en tilleggsforsikring. Tilleggsforsikringen dekker sykdomsplager som følge av høydesyke og du kan kjøpe denne ved å benytte dette skjemaet


Din trygghet - i hele verden
Tilbakemelding