Tilleggsdekning til bedriftens reiseforsikring

Dersom bedriftens reiseforsikring også omfatter ferie- og fritidsreise, kan du kjøpe private tilleggsforsikringer for:

Reise som varer mer enn 60 dager

Tjenestereiseforsikringen inkludert ferie/fritid dekker reise med varighet inntil 60 dager. For private reiser utover 45 dagers varighet har du behov en forlengelsesforsikring som du kan kjøpe ved å benytte dette skjemaet


Din trygghet - i hele verden
Tilbakemelding