Personlig tilleggsdekning til bedriftens reiseforsikring

Her kan du bestille din private tilleggsforsikring for:

- Reise med varighet utover 90 dager  
- Høydesyke som følge av opphold over 4.000 m  

Quotation information

Tilleggsforsikring ved reise utover 45 dager

Reiseområde

Tilleggsforsikring for høydesyke over 4.000 meter

Reiseområde


Tilbakemelding