Få tilbud på forsikring for bedriftens stajonerte i utlandet

Forsikring for bedriftens ansatte i utlandet er et tilbud vi har til våre bedriftskunder som har ansatte stasjonert i utandet. Denne gjelder hele døgnet på stasjoneringsstedet og på alle reiser. Forsikringen kan også omfatte medfølgende ektefelle/samboer og barn under 21 år.

Quotation information

Kontaktperson hos bedrift eller megler


Tilbakemelding