Reiseforsikring ved kjent sykdom

Har du nylig vært syk, eller har du en kronisk sykdom? For din egen trygghet kan du her sjekke om reiseforsikringen vil dekke sykdom og helseplager du har fra før.

En viktig del av reiseforsikringen er hjelp ved akutt og uventet sykdom. Sykdom som er kjent og under behandling før du reiser, er ikke omfattet av reiseforsikringen. Ved å ta denne enkle sjekken vil du få vite om du er forsikret for utgifter som kan oppstå i forbindelse med eventuelle eksisterende helseplager.

Dette er kun ment å være en hjelp til deg, slik at du vet hva du er forsikret for, og hva som eventuelt ikke vil bli dekket av forsikringen. Opplysningene vil ikke bli lagret eller knyttet til kundeforholdet ditt.

Ta denne enkle sjekken - for din egen trygghet.

Din trygghet - i hele verden
Tilbakemelding