Ansvar og rettshjelp

 

Reiseforsikringen kan gi deg juridisk hjelp og dekke rettslig erstatningsansvar du kan pådra deg, på reise utenfor Norden.

Dette kan dekkes av forsikringen

 

Ansvar

  • Dekningen gjelder kun på reiser utenfor Norden. Innenfor Norden er det ansvarsdekningen i innboforsikringen som gjelder.
  • Reiseforsikringen kan hjelpe deg hvis du pådrar deg et rettslig erstatningsansvar for person- eller tingskader, forutsatt at du som hovedregel har vært uaktsom.

For mer detaljert informasjon om hva ansvarsforsikringen kan hjelpe deg med, kontakt oss eller se vilkårene for reiseforsikringen din.

Rettshjelp

  • Dekningen gjelder kun på reiser utenfor Norden.
  • Rettshjelpdekningen kan i visse tilfeller hjelpe deg hvis du som privatperson havner i en rettsak/tvist mens du er på reise, og trenger juridisk bistand på stedet.

For mer detaljert informsajon om hva rettshjelpdekningen kan hjelpe deg med, kontakt oss eller se vilkårene for reiseforsikringen din.

 

Dette dekkes ikke av forsikringen:

 

Ansvar

  • Skader som skjer innenfor Norden.
  • Skader på ting du leier, inkl. skade på leid hotellrom eller leilighet.
  • OBS! Med Super Reise har du dekning for egenandelen ved skade på leiebil, også i Norge, med inntil 10 000 kroner.
  • Skader på ting eller personer som du forårsaker som fører av bil eller annet kjøretøy. Her er det kjøretøyets ansvarsforsikring som skal benyttes.

Rettshjelp

  • Utgifter til juridisk bistand innenfor Norden.
  • Utgifter til juridisk bistand som påløper etter at reisen er avsluttet.


Din trygghet - i hele verden
Tilbakemelding