Avbestilling av reise

avbestilling reiseforsikring

Hvis du ikke kan reise på grunn av akutt sykdom, ulykke eller andre alvorlige hendelser, kan du søke om å få erstattet reiseutgifter du har forhåndsbetalt. Dette gjelder også om du må utsette reisen.

Vi erstatter også arrangementer, slik som konserter, dersom dette er en del av en reise med overnatting.

Har du enkeltreiseforsikring, må du ha kjøpt avbestillingsforsikring i tillegg for at dette skal gjelde.

Er du på jobbreise, dekkes dette av reiseforsikringen du har gjennom arbeidsgiver.

Viktig å vite

Det første du bør gjøre er å ta kontakt med reisearrangøren, hotellet, flyselskapet eller der du kjøpte billetter, for å avbestille reisen og undersøke hva du kan få tilbakebetalt derfra.

Ha dette klart når du søker erstatning

  • BankID / BankID på mobil
  • Fødselsnummer (11 siffer) for personene i reisefølget du søker erstatning for
  • Beløp/kvitteringer for det du ønsker erstattet

Forsikringen dekker avbestilt reise ved

Akutt sykdom eller skade

Hvis du må avbestille en reise fordi du eller noen i reisefølget ditt har blitt akutt syk eller skadet, kan du få erstattet tapte reiseutgifter.

Forsikringen dekker ikke forverring av sykdom som var kjent før kjøp av reisen. Det samme gjelder dersom din eneste reiseledsager er forhindret i å reise fordi noen i hans eller hennes nærmeste familie har blitt akutt syk eller skadet.

Husk legeerklæring

Den som er syk eller skadet må få en legeerklæring som bekrefter årsaken til avbestillingen før reisen skulle ha startet.

Dødsfall

Hvis du må avbestille en reise på grunn av dødsfall i din nærmeste familie, kan du få erstatning for tapte reiseutgifter.

Det samme gjelder hvis din eneste reiseledsager dør, eller er forhindret i å reise på bakgrunn av dødsfall i dens nærmeste familie.

Terrorangrep eller naturkatastrofe

Du kan få erstattet tapte reiseutgifter ved avbestilling hvis:

  • Det skjer en naturkatastrofe på reisemålet som gjør stedet utilgjengelig eller farlig for liv og helse.
  • Det bryter ut krig eller blir begått terrorangrep på reisemålet som gjør at Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til og opphold på stedet. Fra reiserådet utstedes, erstattes reiser med avreisedato 14 dager fram i tid.

Viktig å huske på

Ved terrorangrep eller naturkatastrofer vil ofte reisearrangøren tilby refusjon på bestilte reiser. Sjekk hva du får refundert fra reisearrangør/flyselskap før du melder saken til oss.

Skade på egen bolig

Du kan ha rett til erstatning dersom du har hatt brann, innbrudd, naturskade eller vannledningsskade på din bolig eller hytte, og skaden krever at du selv er til stede.

Dette dekker ikke forsikringen

Streik eller arbeidskonflikt

Hvis reiseplanene dine blir rammet av streik, dekkes ikke dette av reiseforsikringen. Kontakt reisearrangøren/transportøren for å kreve pengene tilbake eller en ny reise så snart som mulig.

Du kan også få hjelp hos Reisegarantifondet, og lese mer om rettighetene dine hos Forbrukerrådet.

Konkurs

Hvis reisen din blir rammet av en konkurs, må du forholde deg til reisearrangøren og de reglene som gjelder i slike situasjoner.

Hvis du brukte et debet- eller kredittkort til å betale reisen/oppholdet med, kan du søke banken eller kortselskapet om å få tilbakebetalt det du har betalt inn til det konkursrammede selskapet.

Du kan også få hjelp hos Reisegarantifondet, og lese mer om rettighetene dine hos Forbrukerrådet.

For deg som er utestasjonert

Meld skade her

Tilbakemelding