Avbestilling av reise 

Reiseforsikringen kan blant annet dekke:

  • avbestillingskostnader hvis du eller noen i nærmeste familie dør eller blir akutt syk
  • avbestillingskostnader hvis reisemålet har blitt utsatt for terror eller naturkatastrofe

Reiseforsikringen gjelder blant annet ikke:

  • avbestilling som skyldes streik eller lockout
  • avbestilling som skyldes sykdom du hadde før du betalte reisen

Viktig å vite:  

  • Ved sykdom, pass på å innhente legeerklæring som bekrefter at du ble akutt syk før reisen skulle ha startet.
  • Du kan også ha krav på erstatning fra reisearrangør, flyselskap eller kredittkortselskap. 

For deg som er utestasjonert:
Meld skade her

Trenger du avbestillingsforsikring?

Forsikringen kan kjøpes ved å kontakte kundeservice. Har du helårs reiseforsikring, Studentforsikring eller If Start, er den inkludert.

Les mer om avbestillingsforsikring


Tilbakemelding