Avbestilling av reise – koronapandemien

avbestilling reiseforsikring

Hvis du må avbestille av annen årsak enn UDs reiseråd knyttet til koronapandemien - les mer og meld sak her

Avbestilling av fritidsreiser i Norge

Reiseforsikringen gjelder som vanlig på innenlandsreiser, og avbestilling av fritidsreiser dekkes dersom årsaken er egen sykdom. Frem til og med 31. mai har vi utvidet dekningen til å omfatte avbestilling av fritidsreiser dersom du på avreisedagen er i en pålagt smittekarantene. Pålagt karantene må være som følge av nærkontakt med en bekreftet smittet person, og må kunne dokumenteres av kommunehelsetjenesten. Avbestilling av reiser på grunn av innreisekarantene etter utenlandsopphold, frykt for smitte eller myndighetenes råd om å unngå reiser, dekkes ikke.

Dersom du må avbestille en forhåndsbetalt fritidsreise i Norge som følge av sykdom eller myndighetspålagt smittekarantene, ta kontakt med reisearrangør for ombooking eller avbestilling av reisen. Smittekarantenen må foreligge på avreisedagen, og avbestillingsforsikringen omfatter det du har betalt før smittekarantenen begynte, og som du ikke får refundert av reisearrangør.


Avbestilling av utenlandsreiser

UD fraråder fremdeles reiser til resten av verden frem til 15. mai 2021, med unntak av land i EØS/Schengen som er markert gult på FHI sitt kart. Til land og områder som ikke har reiseråd (gule), kan reiser gjennomføres med gyldig reiseforsikring. 


For reiser betalt til et gult/grønt område 15. juli 2020 eller senere (15. juni for Norden):

Dersom området blir rødt og det frarådes å reise 14 dager eller mindre før avreise, erstatter vi de utgiftene som flyselskapet eller reisearrangøren ikke plikter å refundere etter gjeldende regler. Vær oppmerksom på at reiser som blir kansellert av reisearrangør/flyselskap/utleier ikke er omfattet av forsikringen. Hvis du har delbetalt en reise og er i tvil om du skal innbetale resten nå, så ta kontakt med oss.

Dersom du betaler en reise i perioden UD/FHI fraråder å reise, vil du ikke få dekket avbestilling av reisen dersom dette rådet fortsatt er gjeldende ved avreisedato.

Les mer om reiseforsikring til gule og røde land

Du må alltid avbestille reisen i henhold til våre avbestillingsfrister før du melder saken til oss

Situasjonen kan fortsatt endre seg, så du kan vente med å avbestille reisen. Hvis reiserådet fremdeles gjelder når din reise skal finne sted, vil de fleste flyselskap/reisearrangør kansellere reisen din, og de er forpliktet til å gi deg pengene tilbake. 

Du må alltid avbestille reisen hos flyselskap/reisearrangør og få avklart hva du får refundert av dem, før du melder saken til oss. Det er kun det du eventuelt ikke får dekket hos dem, du kan søke å få dekket av oss. 

Vi kan ikke behandle saken din før det er avklart hvor mye du får igjen fra flyselskap/reisearrangør. I mange tilfeller vil du ikke få dette avklart før rett før, eller etter avreisedatoen.


Slik melder du saken din til oss

Du søker oss om erstatning for tapte utgifter ved å melde saken din på nett. Dette kan du gjøre inntil ett år etter at det aktuelle reiserådet ble utstedt. (Men du må altså først ha avbestilt reisen hos flyselskap/reisearrangør i henhold til våre avbestillingsfrister beskrevet over.)

 

Ha dette klart når du søker erstatning

  • BankID / BankID på mobil
  • Hvis du har en familieforsikring og du også skal søke erstatning for andre i familien, må du ha deres fødselsnummer (11 siffer)
  • Hvis du skal melde skade på en familieforsikring som du ikke eier selv, eller på en reiseforsikring som er eid av en bedrift, må du ha avtalenummeret
  • Beløp/kvitteringer for det du ønsker erstattet
  • Informasjon om hva du eventuelt får refundert av flyselskap/reisearrangør/hotell

Spørsmål og svar om avbestilling av reise

Hva skjer hvis flyselskapet eller reisearrangøren som jeg har kjøpt reisen av, går konkurs?

Reiseforsikringen dekker ikke konkurser eller kanselleringer. Hvis du har betalt reisen med debet- eller kredittkort, kan du klage til banken eller kredittkortselskapet for å få pengene tilbake. Vær oppmerksom på at det kan være korte reklamasjonsfrister. Les mer på Forbrukerrådet sine nettsider.

Hvis du ikke får dratt på en pakkereise eller chartertur fordi de som står bak reisen går konkurs, skal du kontakte Reisegarantifondet. Så lenge de som står bak reisen er medlem av dette fondet, vil Reisegarantifondet betale tilbake det du har betalt for reisen.

Når land åpner grensene igjen, men UD fortsatt har reiseråd som fraråder reise til et område jeg ønsker å dra til, dekker reiseforsikringen meg om jeg drar?

Mitt innenlandsfly er kansellert, får jeg tilbake noe på forsikringen?

Mitt fly er kansellert og flyselskapet tilbyr meg bonuspoeng, cashpoints eller voucher. Får jeg da igjen noe på reiseforsikringen?

Jeg har betalt reisen min med bonuspoeng, cashpoints eller voucher. Hva hvis jeg ikke får dratt?

Jeg har fått tilbud om å få reisen min refundert i bonuspoeng, cashpoints eller voucher. Hva har jeg krav på dersom jeg ikke får brukt det på en ny reise?

Jeg ønsker å kjøpe en reise frem i tid. Dekker reiseforsikringen min avbestilling av reisen?

For deg som er utestasjonert

Meld skade her

Tilbakemelding