Evakuering fra utlandet 

Reiseforsikringen dekker evakuering fra et område når Utenriksdepartementet (UD) utsteder et evakueringsråd og råder norske borgere som er på reise i område, om å reise hjem så snart som mulig. Er du på reise og UD fraråder å reise til området du oppholder deg i mens du er der, dekker ikke reiseforsikringen evakuering så sant det ikke også utstedes et evakueringsråd. Reiseforsikringen dekker på bakgrunn av evakueringsrådet merutgiftene til nærmeste sikre destinasjon eller til hjemsted i Norge.

 

Hva kan reiseforsikringen dekke hvis du må reise hjem?

 • Merutgifter til hjemreise som du ikke får dekket av flyselskap/reisearrangør, forutsatt at du fulgte evakueringsrådet så snart det var mulig.
 • Kompensasjon for avbrutt ferie.

Dette dekker ikke reiseforsikringen

 • Merkostnader til evakuering er ikke dekket for hjemreiser som ikke ble booket så snart som mulig etter at UDs reiseråd ble gitt.
 • Kostnader som påløp før reiserådet ble utstedt.

Hva dekker flyselskap/reisearrangør?

 • Dersom forhåndsbetalt hjemreise/hotell er kansellert, har du krav på refusjon fra flyselskap/reisearrangør/hotell.
 • Dersom forhåndsbetalt hjemreise/hotell ikke er kansellert, må du først undersøke mulighet for å ombooke hjemreisen/avbestille hotell hos flyselskap/reisearrangør/hotell.

Hvordan melder du saken til oss?

Søk om erstatning ved å melde saken din til oss på nett.

Ha dette klart når du søker erstatning

 • BankID / BankID på mobil
 • Hvis du har en familieforsikring og du også skal søke erstatning for andre i familien, må du ha deres fødselsnummer
 • Hvis du skal melde skade på en familieforsikring som du ikke eier selv, eller på en reiseforsikring som er eid av en bedrift, må du ha avtalenummeret
 • Oversikt/kvitteringer over dine merutgifter som du ønsker erstattet

Spørsmål og svar om tidligere hjemreise

Student i utlandet

Jeg er student i utlandet og UD fraråder reiser til området jeg oppholder meg i. Skal jeg reise hjem?

Hvilke utgifter dekkes

Jeg hadde ikke en hjemreisebillett som ble betalt før UDs reiseråd om evakuering ble utstedt. Får jeg dekket hjemreisen?

Får jeg dekket videre transport fra flyplassen og hjem?

Ved evakuering, får jeg dekket nødvendig overnatting på vei hjem?

Reiseforsikringens gyldighet

Jeg vil hjem, men forsikringen min utløper før jeg rekker å komme hjem

Gjelder reiseforsikringen min hvis jeg velger å ikke reise hjem?

Hvis du er på reise og velger å ikke reise hjem så snart som mulig etter et evakueringsråd er gitt, vil reiseforsikringen din være gyldig på reisen, men du vil ikke få forlenget reiseforsikringen dersom den utløper mens du er på reise.

Det er svært viktig å presisere at ulike lokale myndigheter vil i pressede situasjoner prioritere egne borgere. Det betyr at når UD har utstedt et evakueringsråd bør man ikke oppholde seg i området. Europeiske kan ikke garantere for behandling på sykehus eller syketransport dersom noe skulle skje med deg og som følge dekker vi merutgifter til evakuering slik at du kommer deg i sikkerhet.

Hjelp fra og registrering hos UD

 • Dersom du har behov for hjelp fra norske myndigheter og du er i et annet land, bør du kontakte nærmeste norske utenriksstasjon. Hvis du er langt unna en slik stasjon, kontakt Utenriksdepartementet (UD) på telefon +47 23 95 00 00 eller per e-post UDops@mfa.no
 • I samarbeid med Utenriksdepartementet anbefaler vi at alle nordmenn som nå er i et annet land om å registrere seg på myndighetenes nettside www.reiseregistrering.no

For deg som er utestasjonert

Meld skade her

Tilbakemelding