Evakuering fra utlandet – koronapandemien

Utenriksdepartementet rådet 14. mars alle norske borgere som var på reise i utlandet, om å reise hjem så snart som mulig.  For at reiseforsikringen skal dekke merutgiftene til evakuering, må evakueringen ha blitt gjort så snart som mulig etter at dette rådet ble gitt.

På bakgrunn av at det nå har gått en tid siden UD gav dette rådet, dekker vi ikke lenger evakuering hjem til Norge. Hvis du ikke har vært i stand til å reise hjem før nå, på grunn av akutt sykdom, utreiseforbud eller andre omstendigheter som har vært utenfor din kontroll, kan du ta kontakt med oss. 

Hva kan reiseforsikringen dekke hvis du må reise hjem?

 • Merutgifter til hjemreise som du ikke får dekket av flyselskap/reisearrangør, forutsatt at du fulgte evakueringsrådet så snart det var mulig.
 • Kompensasjon for avbrutt ferie.

Dette dekker ikke reiseforsikringen

 • Merkostnader til evakuering er ikke dekket for hjemreiser som ikke ble booket så snart som mulig etter 12. mars.
 • Kostnader som påløp før 12. mars.
 • Reiser til utlandet med avreise etter at UD har utstedt reiseråd.

Hva dekker flyselskap/reisearrangør?

 • Dersom forhåndsbetalt hjemreise/hotell er kansellert, har du krav på refusjon fra flyselskap/reisearrangør/hotell.
 • Dersom forhåndsbetalt hjemreise/hotell ikke er kansellert, må du først undersøke mulighet for å ombooke hjemreisen/avbestille hotell hos flyselskap/reisearrangør/hotell.

Når får du svar på skadesaken din?

På grunn av enorm pågang, vil det dessverre kunne ta flere uker før du får svar fra oss. Vi bemanner imidlertid fortløpende opp og jobber på høygir for å hjelpe alle fortest mulig! Takk for forståelse og hjelp i en vanskelig tid. 

Hvordan melder du saken til oss?

Søk om erstatning ved å melde saken din til oss på nett.

Ha dette klart når du søker erstatning

 • BankID / BankID på mobil
 • Hvis du har en familieforsikring og du også skal søke erstatning for andre i familien, må du ha deres fødselsnummer
 • Hvis du skal melde skade på en familieforsikring som du ikke eier selv, eller på en reiseforsikring som er eid av en bedrift, må du ha avtalenummeret
 • Oversikt/kvitteringer over dine merutgifter som du ønsker erstattet

Spørsmål og svar om tidligere hjemreise

Student i utlandet

Jeg er student i utlandet. Skal jeg reise hjem?

Jeg studerte i utlandet og ønsker erstatning for hjemreisen

Hvilke utgifter dekkes

Jeg hadde ikke en hjemreisebillett som ble betalt før 12. mars. Får jeg dekket hjemreisen?

Får jeg dekket videre transport fra flyplassen og hjem?

Ved evakuering, får jeg dekket nødvendig overnatting på vei hjem?

Jeg ble satt i karantene i utlandet, og fikk utreiseforbud

Reiseforsikringens gyldighet

Jeg vil hjem, men forsikringen min utløper før jeg rekker å komme hjem

Gjelder reiseforsikringen min hvis jeg velger å ikke reise hjem?

Hjelp fra og registrering hos UD

 • Dersom du har behov for hjelp fra norske myndigheter og du er i et annet land, bør du kontakte nærmeste norske utenriksstasjon. Hvis du er langt unna en slik stasjon, kontakt Utenriksdepartementet (UD) på telefon +47 23 95 00 00 eller per e-post UDops@mfa.no
 • I samarbeid med Utenriksdepartementet anbefaler vi at alle nordmenn som nå er i et annet land om å registrere seg på myndighetenes nettside www.reiseregistrering.no

For deg som er utestasjonert

Meld skade her

Tilbakemelding