Forsinkelse på reise

Forsinkelse på reise

Hvis du kommer for sent til forhåndsbetalt transport eller avgangen din blir forsinket, kan du søke om å få erstattet tapte reiseutgifter.

Er bagasjen din forsinket, kan du lese mer om det under Forsinket bagasje.

Viktig å vite

Hvis flyet ditt er kansellert eller forsinket, ta først kontakt med flyselskapet/reisebyrået. De kan ofte hjelpe deg med ombooking eller å få tilbake pengene. Les mer om rettighetene dine hos Forbrukerrådet.

Sørg for å få en bekreftelse om årsaken til flyforsinkelsen, og hvor lang forsinkelsen var. Ta vare på alle kvitteringer.

Utgifter som ikke erstattes av flyselskapet/reisebyrået kan du søke erstatning for her.

Ha dette klart når du skal søke erstatning på nett:

  • BankID / BankID på mobil
  • Hvis du har en familieforsikring og du også skal søke erstatning for andre i familien, må du ha deres fødselsnummer (11 siffer)
  • Hvis du skal melde skade på en familieforsikring som du ikke eier selv, eller på en reiseforsikring som er eid av en bedrift, må du ha avtalenummeret
  • Skriftlig bekreftelse på årsaken til forsinkelsen fra reisearrangør, trafikkselskap eller bergingsselskap
  • Kvitteringer/beløp for det du ønsker erstattet

Dette dekker forsikringen

Forsinket fly / offentlig transport

Dersom flyet eller annen offentlig transport ikke går til planlagt tid, kan du få erstattet ekstra utgifter til reise og overnatting. Årsaken til forsinkelsen må skyldes ekstremvær, trafikkuhell, eller teknisk feil med offentlig transport.

  • Forsikringen dekker reiseutgifter dersom flyselskapet/transportøren ikke klarer å innhente reiseruten innen 24 timer.
  • Forsikringen dekker overnattingsutgifter dersom flyselskap/transportør ikke kan tilby transport før neste dag.

Forsinket ankomst / rekker ikke neste forbindelse

Hvis du kommer minst 1,5 timer for sent til forhåndsbetalt transport, erstatter vi nødvendige reiseutgifter for å innhente den fastlagte reiseruten. Årsaken til forsinkelsen må skyldes ekstremvær, trafikkuhell eller teknisk feil med transportmiddel.

  • Hvis du mister avgangen din, kontakt først flyselskapet/transportøren. Har du en gjennomgående billett med samme selskap/flyallianse, har selskapet ansvaret for å booke deg om på neste mulige avgang eller finne en annen passende løsning.
  • Hvis du ikke har en gjennomgående billett med samme selskap/flyallianse, må du som regel ordne med nye billetter og overnatting selv og kreve erstatning av utgiftene fra oss etterpå.

Kostnader til hotell og arrangementer (kun Super helårs reiseforsikring)

Du kan søke erstatning for ubenyttet, forhåndsbetalt arrangement eller hotellovernatting, dersom forsinkelsen er på minst 8 timer fra planlagt avgang, og skyldes de samme årsakene som ved forsinkelse ellers.

Du kan få erstattet inntil 5 000 kroner per person.

Dette dekker ikke forsikringen

Mat og drikke

Utgifter til mat og drikke dekkes ikke av forsikringen. Sjekk med flyselskapet/transportøren hvilke rettigheter du har dersom det oppstår forsinkelser. Du kan også sjekke flyrettighetene dine hos Forbrukerrådet.no

Streik

Utgifter eller økonomisk tap på grunn av streik/arbeidskonflikter dekkes ikke av reiseforsikringen.

Hvis for eksempel flyet ditt blir innstilt eller kansellert, kan du kreve å få pengene tilbake for billetten eller kreve alternativ reise fra flyselskapet så snart som mulig.

Les mer om dine rettigheter hos Forbrukerrådet. Du kan også få hjelp hos Reisegarantifondet.

For deg som er utestasjonert

Meld skade her

Tilbakemelding