Forsinket bagasje

Forsinket bagasje, forsinket bagasje hjemreise

Hvis bagasjen blir forsinket ved utreise, kan du få erstattet utgifter for innkjøp av nødvendige klær og toalettsaker som du trengte før bagasjen kom til rette. 

Viktig å vite

Gi beskjed til flyselskapet eller skrankepersonellet ved bagasjeutleveringen. De må gi deg en bekreftelse på at bagasjen er forsinket (PIR-rapport), før du gjør nødvendige innkjøp.

Vent til du har mottatt bagasjen før du søker om erstatning. Husk å ta vare på alle kvitteringer.

Ha dette klart når du skal søke erstatning:

  • BankID / BankID på mobil
  • Hvis du har en familieforsikring og du også skal søke erstatning for andre i familien, må du ha deres fødselsnummer (11 siffer)
  • Hvis du skal melde skade på en familieforsikring som du ikke eier selv, eller på en reiseforsikring som er eid av en bedrift, må du ha avtalenummeret
  • PIR-rapport
  • Dato for når du mottok bagasjen din
  • Beløp/kvitteringer for det du ønsker erstattet

Så mye kan du få erstattet

Utlegg til nødvendige innkjøp kan dekkes med inntil 5 000 kroner per person, maksimalt 25 000 kroner per familie.

Har du reiseforsikring gjennom arbeidsgiver og er på jobbreise, dekkes inntil 10 000 kroner per person.

Har annen type bagasje som for eksempel barnevogn, skiutstyr, etc. blitt forsinket, ring oss på tlf 21 49 50 00.

I de aller fleste tilfellene blir bagasjen funnet etter noen få timer eller dager. Hvis du skulle være så uheldig at bagasjen ikke kommer til rette i det hele tatt, vil reiseforsikringen erstatte bagasjens verdi etter egne regler.

Les mer om tap av bagasje her

Dette dekker ikke forsikringen

Forsinket bagasje på hjemreise

Hvis bagasjen din blir forsinket på hjemreisen, dekkes ikke dette av reiseforsikringen.

Det er uansett viktig å gi beskjed til flyselskapet eller skrankepersonellet ved bagasjeutleveringen, slik at du får en bekreftelse på at bagasjen er forsinket (PIR-rapport).

Andre hendelser

Forsinket reise 
Meld skade her

For deg som er utestasjonert
Meld skade her

Tilbakemelding