Har det skjedd noe hjemme mens du er på reise?

Forsikringen dekker ekstra reiseutgifter til fremskyndet hjemreise hvis det har oppstått en akutt situasjon hjemme, som for eksempel alvorlig sykdom eller dødsfall i nær familie, eller alvorlig skade på boligen din hjemme.

Hvis det er en feriereise som avbrytes, vil du også ha rett til erstatning for tapte feriedager.

Før du bestiller hjemreisen, ta kontakt med oss på +47 21 49 50 00 for å få godkjent reiseutgiftene.

Ha dette klart når du skal søke erstatning:

  • BankID / BankID på mobil
  • Hvis du har en familieforsikring og du også skal søke erstatning for andre i familien, må du ha deres fødselsnummer (11 siffer)
  • Hvis du har en familieforsikring og du også skal søke erstatning for andre i familien, må du ha deres fødselsnummer
  • Beløp/kvitteringer for det du ønsker erstattet

For deg som er utestasjonert

Tilbakemelding