Tyveri eller skade på eiendeler

Tyveri eller tap av bagasje eller eiendeler

Reiseforsikringen kan blant annet dekke:

  • bagasje som blir stjålet eller ranet fra deg
  • innsjekket bagasje som ikke kommer til rette 

Reiseforsikringen dekker ikke:

  • gjenstander som du mister eller roter bort 

Viktig å vite: 

  • Tyveri og ran må, så langt det er praktisk mulig, meldes til lokalt politi. 
  • Hvis du blir frastjålet viktige reisedokumenter, kredittkort og lignende og trenger akutt hjelp, ring vår Alarmsentral + 47 21 49 50 00.
  • Meld bortkommet innsjekket koffert til fly-/transportselskap på stedet. 

Skadet bagasje eller eiendeler

Reiseforsikringen kan blant annet dekke: 

  • skade på eiendeler i innsjekket bagasje
  • Super reiseforsikring kan også dekke kostnader ved uhell, for eksempel om du mister en eiendel i bakken og den blir skadet. Ved disse skadene er det 1 000 kroner i egenandel per gjenstand.

Reiseforsikringen dekker ikke: 

  • utvendig skade på innsjekket bagasje

Viktig å vite:
Meld skade på innsjekket bagasje til fly-/transportselskap før du forlater ankomstområdet. 

For deg som er utestasjonert:
Meld skade her


Tilbakemelding