Tyveri, tap eller skade på reisegods og eiendeler

Reiseforsikringen hjelper deg blant annet hvis du blir utsatt for tyveri og ran, eller hvis bagasjen din forsvinner under en flyreise.

Med Super helårs reiseforsikring dekkes også uhellskader på reisegods og eiendeler. Har du en Standard helårs reiseforsikring, dekkes ikke uhell, men innboforsikringen din kan kanskje hjelpe deg. Les mer om dette under.

 

Dette kan vi hjelpe deg med

Slik gjør du hvis du blir utsatt for:

Tyveri eller ran

 • Meld hendelsen til politiet på stedet så fort som mulig, og ta vare på politirapporten.
 • Ta kontakt med Alarmsentralen (+47 21 49 50 00) ved behov for akutt hjelp, for eksempel hvis du blir frastjålet pass, reisedokumenter og bankkort eller har andre spørsmål.
 • Få oversikt over tapet ved å sjekke når de stjålne gjenstandene ble kjøpt, hva de kostet og dagens pris for tilsvarende. Du trenger denne informasjonen til skademeldingen.

I tillegg til personalia, prøv å få oversikt over alle tapte/skadede gjenstander, når de ble anskaffet, innkjøpspris og dagens pris.

Tap av eller skade på innsjekket bagasje

 • Blir bagasjen din forsinket, kan du få erstatning for nødvendige innkjøp mens du venter på den. Les mer om forsinket bagasje her.
 • Hvis bagasjen ikke kommer til rette i løpet av noen dager, lag en liste over innholdet. Det gjør det enklere å huske alt hvis bagasjen aldri dukker opp.
 • I 95 % av tilfellene gjenforenes bagasjen med eier innen 3-4 uker. Hvis bagasjen din ikke har kommet til rette etter denne perioden, kan du søke om erstatning fra oss.

Blir eiendeler ødelagt eller stjålet fra innsjekket bagasje, kan du søke erstatning fra reiseforsikringen. Meld fra til flyselskapet om skaden/tyveriet før du melder saken til oss. NB: De fleste flyselskapene har en frist på syv dager for å melde slike tap eller skader.

Utvendig skade på innsjekket bagasje (for eksempel sprekk i koffertskall, hjul som har falt av, hull i ryggsekk/bag) dekkes ikke av reiseforsikringen. Les mer hva du bør gjøre nederst på siden.

I tillegg til personalia, prøv å få oversikt over alle tapte/skadede gjenstander, når de ble anskaffet, innkjøpspris og dagens pris.

Skade på reisegods og eiendeler ved uhell

Eiendeler som skades eller ødelegges ved uhell kan erstattes av reiseforsikringen hvis du har Super helårs forsikring. Egenandelen er 1 000 kroner per gjenstand, men maksimalt 4 000 kroner per skadetilfelle. Vi erstatter ikke skade på gjenstander som er lånt eller utleid.

Eksempler på uhell som dekkes:

 • Du eller noen andre mister gjenstanden i bakken (støt- eller klemskade, knust skjerm osv.)
 • Du mister gjenstanden i bakken etter at noen dulter/dytter borti deg
 • Vannsøl
 • Du faller i vannet med gjenstanden i lommen
 • Du snubler og får ødelagt klær, klokke, briller osv.

Meld skade

Hvis du ikke har Super helårs reiseforsikring, men har Super innboforsikring i If, og skaden har skjedd i Norden, kan du melde skaden her. Er du usikker på hvilke forsikringer du har i If, kan du sjekke dette på Mine sider på If.no.

Tips: Gjelder skaden knust glass eller skjerm på mobil/nettbrett er det som regel mulig å reparere til en brøkdel av prisen for et nytt produkt. Hvis du vil beholde garantien på produktet bør du gå til en autorisert forhandler eller serviceverksted.

 

Dette dekkes ikke av forsikringen

 

Utvendig skade på innsjekket bagasje

Hvis det oppstår utvendige skader på bagasjen din under flytransport (for eksempel sprekk i koffertskall, hjul som har falt av, hull i ryggsekk/bag), er dette flyselskapets ansvar. Derfor dekkes ikke slike skader av reiseforsikringen.

 • Meld fra til bagasjekontoret på flyplassen med en gang du får skadet bagasje fra bagasjebåndet.
 • Før du forlater flyplassen må du få med deg en PIR-rapport (Property Irregularity Report) som bekrefter skaden.
 • Deretter må du sende erstatningskrav direkte til flyselskapet. Det kan du som regel gjøre via selskapets hjemmesider, og prosessen er vanligvis rask og enkel.

I tillegg til personalia, prøv å få oversikt over alle tapte/skadede gjenstander, når de ble anskaffet, innkjøpspris og dagens pris.


Din trygghet - i hele verden
Tilbakemelding