Sykdom eller ulykke på reisen

Sykdom på reisen

Reiseforsikringen kan blant annet dekke: 

 • medisinsk behandling
 • tannlegebehandling
 • kompensasjon for tapte feriedager

Reiseforsikringen dekker ikke:

 • utgifter i forbindelse med sykdom som var kjent før utreise (ta kontakt for nærmere vurdering om du er i tvil)
 • utgifter som påløper etter hjemkomst
 • tapt arbeidsinntekt

Viktig å vite: 

Ved behov for akutt medisinsk hjelp, ta alltid kontakt med vår Alarmsentral på telefon +47 21 49 50 00. 

Ulykke på reisen

Reiseforsikringen kan blant annet dekke:

 • medisinsk behandling
 • tannlegebehandling
 • kompensasjon for tapte feriedager

Reiseforsikringen dekker ikke:

 • tapt arbeidsinntekt
 • ulykker på hjemadressen, på jobben eller på skolen

Viktig å vite:

 • Ved behov for akutt medisinsk hjelp, ta kontakt med vår Alarmsentral på telefon +47 21 49 50 00.

Tidligere hjemreise på grunn av forhold hjemme

Ta kontakt med vår Alarmsentral på telefon + 47 21 49 50 00 hvis du har behov for å reise hjem tidligere enn planlagt.

Reiseforsikringen kan blant annet dekke:

 • Tidlig hjemreise ved alvorlig sykdom, ulykke eller dødsfall
 • Erstatning for tapte feriedager ved slik tidlig hjemreise

Dette dekker ikke reiseforsikringen:

 • Utgifter som påløper etter hjemkomst

Viktig å vite:

Kostnader til fremskyndet hjemreise må forhåndsgodkjennes av Europeiske, ring oss på telefon 21 49 50 00. 

Sykdom eller ulykke for din eneste reiseledsager

Reiseforsikringen kan blant annet dekke:

 • dine egne merutgifter til endret reise hvis din eneste reiseledsager blir utsatt for sykdom/ulykke eller må reise hjem, for eksempel på grunn av dødsfall i nær familie 

Reiseforsikringen dekker ikke:

 • utgifter som påløper etter hjemkomst

For deg som er utestasjonert:
Meld skade her


Tilbakemelding