Sykdom på reise

Ved akutt sykdom på reise i utlandet, kan du søke erstatning her.

Blir du syk før avreise og må avbestille, kan du søke om erstatning ved avbestilling.

Ved alvorlig sykdom

Trenger du akutt medisinsk hjelp, oppsøk lege eller sykehus så fort som mulig. Er du usikker på hvilken lege/sykehus du bør velge, bruk appen vår eller ring oss på telefon +47 21 49 50 00.

Viktig å vite

Ta kontakt med oss hvis du blir innlagt på sykehus, om behandlingen forventes å overstige 10 000 kroner eller det kreves operasjon.

Hvis du trenger å fremskynde hjemreisen din, må du også ta kontakt med oss først.

Ta vare på medisinske dokumenter som legeerklæring og resept.

Ha dette klart når du skal søke erstatning på nett:

  • BankID / BankID på mobil
  • Hvis du har en familieforsikring og du også skal søke erstatning for andre i familien, må du ha deres fødselsnummer (11 siffer)
  • Hvis du skal melde skade på en familieforsikring som du ikke eier selv, eller på en reiseforsikring som er eid av en bedrift, må du ha avtalenummeret
  • Beløp for det du ønsker erstattet

Forsikringen dekker blant annet dette

Medisinske utgifter

Ved akutt sykdom dekker reiseforsikringen utgifter til:

  • Lege og sykehusopphold
  • Medisiner foreskrevet av lege ved akutt sykdom og
  • Nødvendig medisinsk behandling
  • Reiseutgifter til/fra behandling.

Hos lege/sykehus viser du reiseforsikringskortet ditt som ligger i appen. Mange leger vil behandle deg uten at du trenger å betale, men vær forberedt på at du kanskje må betale selv, for deretter å søke om erstatning fra oss.

Transport

Reiseforsikringen dekker transport til egnet behandlingssted hvis du ikke kan få tilfredsstillende behandling der du er.

Trenger du hjemtransport til Norge, ta først kontakt med oss på +47 21 49 50 00.

Kompensasjon for tapte feriedager

Hvis du på en feriereise blir innlagt på sykehus, eller må holde sengen etter legens beordring, kan du søke om erstatning for tapte feriedager.

Utgifter til tannlege

Må du til tannlege under reisen på grunn av akutt tannsykdom/spiseskade, dekkes behandling hos tannlege for inntil 5 000 kroner.

Forsinket hjemreise grunnet sykdom

Forsikringen dekker ekstra transport- og overnattingsutgifter hvis hjemreisen din må utsettes etter ordre fra lege.

Sykdom hos medreisende

Hvis dere er to som reiser sammen, og din medreisende blir innlagt på sykehus eller må holde sengen etter ordre fra legen, kan du få erstatning for tapte feriedager.

Hvis eneste medreisende må avbryte ferien på grunn av sykdom, kan du få erstattet egne utgifter til endret reise.

Dette dekker ikke forsikringen

Utgifter etter hjemkomst

Forsikringen dekker ikke medisinske utgifter du har etter at du har kommer hjem, selv om utgiftene skyldes en sykdom som oppsto på reise.

Tapt arbeidsinntekt

Forsikringen dekker ikke tap av arbeidsinntekt, uansett årsak.

Sykdom som var kjent før avreise

Forsikringen dekker ikke utgifter til behandling av sykdom som var kjent før avreise.

For deg som er utestasjonert

Tilbakemelding