Tyveri og tap

Hvis du har blitt utsatt for tyveri eller tap av eiendeler på reise, kan du søke om erstatning her.

Er bagasjen din forsinket, les mer om det under forsinket bagasje.

Ha dette klart før du søker erstatning

  • BankID / BankID på mobil
  • Hvis du har en familieforsikring og du også skal søke erstatning for andre i familien, må du ha deres fødselsnummer (11 siffer)
  • Hvis du skal melde skade på en familieforsikring som du ikke eier selv, eller på en reiseforsikring som er eid av en bedrift, må du ha avtalenummeret
  • Beløp eller kvitteringer for eiendeler du ønsker erstattet
  • PIR-rapport (ved tapt innsjekket bagasje)

Forsikringen dekker blant annet dette

Tyveri og ran

Har du blitt frastjålet eiendeler på reise, kan du søke erstatning her.

Tyveri og ran må, så langt det er praktisk mulig, meldes til lokalt politi. Hvis du blir frastjålet viktige reisedokumenter, kredittkort og lignende og trenger akutt hjelp, ring oss på + 47 21 49 50 00.

Tap av innsjekket bagasje

Hvis innsjekket bagasje ikke kommer til rette, kan du søke erstatning her. Bagasjen regnes som tapt etter tre til fire uker.

Meld bortkommet innsjekket koffert til fly-/transportselskap før du forlater bagasjeutleveringen.

Dette dekker ikke forsikringen

Eiendeler som er mistet eller gjenglemt

Reiseforsikringen dekker ikke eiendeler du mister. Den dekker heller ikke tyveri av gjenglemte eiendeler.

For deg som er utestasjonert

Tilbakemelding