Ulykke og personskade på reise

Ved ulykke og personskade på reise, kan du søke erstatning her.

Blir du skadet før avreise og må avbestille, kan du søke om erstatning ved avbestilling.

Ved alvorlige personulykker

Trenger du akutt medisinsk hjelp, oppsøk lege eller sykehus så fort som mulig. Er du i utlandet og er usikker på hvilken lege/sykehus du bør velge, bruk appen vår eller ring oss på telefon +47 21 49 50 00.

Viktig å vite

Ta kontakt med oss hvis du blir innlagt på sykehus, om behandlingen forventes å overstige 10 000 kroner eller det kreves operasjon.

Hvis du trenger å fremskynde hjemreisen din, må du også ta kontakt med oss først.

Ta vare på medisinske dokumenter som legeerklæring/journal og resept.

Ha dette klart når du skal søke erstatning:

  • BankID / BankID på mobil
  • Hvis du har en familieforsikring og du også skal søke erstatning for andre i familien, må du ha deres fødselsnummer (11 siffer)
  • Hvis du skal melde skade på en familieforsikring som du ikke eier selv, eller på en reiseforsikring som er eid av en bedrift, må du ha avtalenummeret
  • Beløp for det du ønsker erstattet

Forsikringen dekker blant annet dette

Medisinske utgifter

Ved ulykke med personskade, dekker reiseforsikringen utgifter til:

  • Lege og sykehusopphold
  • Medisiner foreskrevet av lege
  • Nødvendig medisinsk behandling
  • Reiseutgifter til/fra behandling

Hos lege/sykehus viser du reiseforsikringskortet ditt som ligger i appen. Mange leger vil behandle deg uten at du trenger å betale, men vær forberedt på at du kanskje må betale selv, for deretter å søke om erstatning fra oss.

Transport

Reiseforsikringen dekker transport til egnet behandlingssted hvis du ikke kan få tilfredsstillende behandling der du er.

Trenger du hjemtransport til Norge, ta først kontakt med oss på +47 21 49 50 00.

Kompensasjon for tapte feriedager

Hvis du på en feriereise blir innlagt på sykehus, eller må holde sengen etter legens beordring, kan du søke om erstatning for tapte feriedager.

Utgifter til tannlegebehandling

Må du til tannlege under reisen på grunn av en tannskade, dekkes behandling hos tannlege for inntil 5 000 kroner.

Forsinket hjemreise grunnet skade

Forsikringen dekker ekstra transport- og overnattingsutgifter hvis hjemreisen din må utsettes etter ordre fra lege.

Medreisende er skadet

Hvis dere er kun to som reiser sammen, og din medreisende blir innlagt på sykehus eller må holde sengen etter ordre fra legen, kan du få erstatning for tapte feriedager.

Hvis eneste medreisende må avbryte ferien på grunn av sykdom, kan du få erstattet egne utgifter til endret reise.

Erstatning ved dødsfall eller medisinsk invaliditet

Forsikringen gir erstatning ved dødsfall eller varig medisinsk invaliditet som følge av ulykke på reisen.

Behandlingsutgifter i Norge

Forsikringen dekker behandlingsutgifter i Norge de to første årene etter ulykken. Har du Super helårs reiseforsikring dekker forsikringen fire år.

Dette dekker ikke forsikringen

Tapt arbeidsinntekt

Forsikringen dekker ikke tap av arbeidsinntekt, uansett årsak.

Skade som var kjent før avreise

Forsikringen dekker ikke utgifter til behandling av skade som var kjent før avreise.

For deg som er utestasjonert

Tilbakemelding