Meld skade

I Europeiske håndterer vi mer enn 80 000 saker hvert år. Vi er eksperter på reiseforsikring, og den mest effektive saksbehandlingen får du ved å melde saken til oss her via internett.

Enkle saker ferdigbehandles hurtig, også på kveldstid og i helgene. Trenger vi mer informasjon fra deg for å behandle saken, tar vi normalt kontakt i løpet av dagen eller neste arbeidsdag.

Du trenger polise-/avtalenummeret ditt for å melde skaden. Dette finner du på forsikringskortet ditt, i forsikringsbeviset eller på Mine sider. Hvis du har forsikring gjennom arbeidsgiver og ikke har polise-/avtalenummeret, får du dette fra arbeidsgiveren din.

Bagasjeforsinkelser

Reiseforsikringen dekker innkjøp av nødvendige klær og toalettsaker som du trenger hvis bagasjen din blir forsinket på utreisen.

Flyforsinkelser/andre forsinkelser

Flyselskapet har erstatningsansvar hvis forsinkelser påfører deg ekstrautgifter. Vi anbefaler deg derfor å kontakte ansvarlig transportør først for å sjekke hvilke utgifter de refunderer. Utgifter som ikke refunderes av reisearrangør/transportør kan du søke erstattet hos oss.

Sykdom og ulykke

Reiseforsikringen sikrer at du får nødvendig helsehjelp ved akutt sykdom eller ulykkeshendelser. I alvorlige og omfattende saker blir vår alarmsentral som regel involvert. Ved mindre hendelser hvor du selv har betalt for legehjelp og behandling på stedet kan du søke utgiftene erstattet av oss i etterkant.

Hvis du opplever å bli sengeliggende eller innlagt på sykehus i løpet av ferien kan du også søke om erstatning for tapte feriedager.

Velg ett av skjemaene under som passer for det som har skjedd.

Din klagerett

Dersom du er uenig i vår avgjørelse i en ferdigbehandlet sak, har du rett til å klage. Klagen kan rettes til Ifs Kundeombud eller til Finansklagenemnda:

Din trygghet - i hele verden
Tilbakemelding