Venstrekjøring på Kypros

Trafikkulturen på Kypros er ikke som i Norge. Leie av bil og tohjuling kan derfor by på utfordringer på flere måter.

- På Kypros kjører man mer aggressivt, det tutes, man bruker gester og vil gjerne være først. Det er ikke alltid man følger trafikkreglene og påbudskilt, som f.eks. stoppskilt og fartsbegrensninger, forteller Gudrun Nylèn, leder for Europeiske Reiseforsikrings Middelhavskontor på Kypros.

 

Venstrekjøring

- Selv om mer enn 50.000 nordmenn hvert år ferierer på Kypros, er det erfaringsmessig en mindre andel som velger å leie bil. Det skyldes venstrekjøringen. Utleiefirmaene tar da også høyere egenandeler for nordmenn og andre turister som kommer fra land med høyrekjøring fordi de anser at risikoen for skader er større, sier Nylèn.

 


 Behov for tilleggsforsikring

- Ved leie av motorkjøretøy er det obligatoriske forsikringen ofte begrenset til en vanlig ansvarsforsikring. Dette betyr at man har behov for å kjøpe egen forsikring for ulykke for fører og passasjerer. Sjekk med utleiefirmaet hvilke egenandeler som kan påløpe dersom man selv skulle forårsake et trafikkuhell eller påføre kjøretøyet en skade. Ofte er slike egenandeler høye, men det er mulig å kjøpe en utvidet tilleggsforsikring som dekker dette, sier Nylèn.

 


Aggressiv kjøring

Ulykkestatistikken er høy på Kypros sett i forhold til folketallet. Det bor 750.000 kyprioter på den greske delen av øya, men landet mottar årlig besøk av 2,4 millioner turister.    I løpet av 2005 og 2006 omkom 188 personer i trafikken.  

 


Høy trafikktetthet  

Lite utbygd offentlig kommunikasjon på Kypros gjør at de fleste er avhengige av å bruke bil.

 

Høy lufttemperatur og skarpt lys er med på å redusere bilistenes oppmerksomhet, og myndighetene anbefaler derfor å bruke solbriller ved bruk av motorvogn. Bruk av hjelm er påbudt ved MC-kjøring og kontrollen har i den senere tiden blitt strengere.

 


Promillegrense

På Kypros er promillegrensen omtrent som i Norge - dvs. 0,22 milligram mot den norske på 0,20.    Forskjellen er nok den at promillekontroller ofte tas når det foreligger en ulykke. Har man alkohol høyere enn 0,22 milligram og har forårsaket en ulykke, er straffereaksjonene høye, avslutter Gudrun Nylèn.  

 


Tilbakemelding