20.000 nordmenn besøker årlig Kina

Cash betaling før behandling på kinesiske sykehus. Privatpraktiserende leger finnes ikke. Leder for Europeiskes servicekontor i Kina deltar på Reiselivsmessen på Lillestrøm denne helgen.

Europeiske Reiseforsikring er på plass med stand på Reiselivsmessen på Lillestrøm, og leder for Europeiskes servicekontor i Kina, danske Christopher Dennis, deltar der. Han har bodd og arbeidet i Kina de siste 15 årene.

Snakker, leser og skriver kinesisk
- Christopher både snakker, leser og skriver kinesisk, og er med det en stor ressurs for Europeiske og vårt nettverk i Asia. 15-20.000 nordmenn reiser til Kina årlig, stadig flere og større, norske bedrifter etablerer seg der og OL er nært forestående. Det er viktig for oss å ha skandinavisk- og kinesisktalende personell i Kina, som kan bistå våre kunder når noe skjer dem - enten det gjelder alvorlig sykdom eller ulykker, sier salgs- og markedsdirektør Ottar Sefland i Europeiske Reiseforsikring.

Om kinesisk helsevesen:
- Kina behandler 20 % av verdens befolkning med 1 % av verdens helsebudsjett
- 10 sykepleiere pr 10.000 innbyggere
- 15 leger pr 10.000 innbyggere
- 17.700 sykehus - 558 av dem er svært bra
- Det finnes ingen privatpraktiserende leger
- All behandling skjer på sykehus, der man må betale før behandling
- Tradisjonell kinesisk helsevesen har fokus på medisinering 
- På sykehus snakkes det kun kinesisk
- Ambulanser i Kina har taksameter, og ingen slippes ut før betaling er foretatt

Om Europeiske i Kina:
- Har siden 2005 eget kontor beliggende sentralt i Beijing
- 13 ansatte på kontoret - 10 kinesere og 3 skandinavere
- Kontoret dekker Kina, Hong Kong, Macau og Mongolia
- Har et utvalg av internasjonale sykehus som det samarbeides med
- 2.500 sykehus er klassifisert med alle medisinske data i eget informasjonssystem
- Har samarbeid med lokale assistanseselskap med egne lokale nettverk
- Har egen sykepleier og eksterne leger som sendes ut til nordiske pasienter

 


Tilbakemelding