CUBA: GODT ORGANISERT HELSEVESEN - MANGLER RESSURSER

- Imponerende oppbygging, men svært begrensede ressurser, sier Sverre Kjølstad, medisinsk fagdirektør i Europeiske Reiseforsikring.

Kjølstad var i desember medisinsk faglig leder for Dagens Medisins studietur til Cuba  med 20  norske leger.
Her er  en kort vurdering av hovedobservasjonene som ble foretatt av gruppen.

Lav spedbarnsdødlighet og høy levealder
- Cubas helsevesen satser primært forebyggende. Alle beboere har sitt primærlegekontor å forholde seg til. Her har en lege og en sykepleier ansvaret for at 50 - 100 familier får nødvendig helseinformasjon, vaksinering og behandling. Det ble påstått at vaksineringsraten er 100 %, ikke minst fordi alle blir passet godt på. Det ble lagt vekt på at helsemyndighetene samarbeidet meget godt med andre myndigheter, bla komiteen for revolusjonens beskyttelse, CDR. Vi fikk nok et inntrykk av at opplegget gikk vel så mye overvåkning som omsorg, men det er jo resultatet som teller. Spedbarnsdødeligheten er nå nede i 6 promille og gjennomsnittelig levealder 77 år, begge deler unikt gode tall til Latin-Amerika å være, sier Kjølstad.

   

 

Lite HIV smitte

- Det ble opplyst at rundt 4500 cubanere er HIV positive. Dette er et lavt tall i forhold til folketall. Årsaken til det lave tallet skal angivelig være testing av alle som er i faresonen to ganger årlig. Alle HIV positive som har behov for antiviral behandling får dette gratis.

Poliklinikker og sykehus
- Pasienter som ikke kan tas håd om av primærhelsetjenesten henvises i første omgang til poliklinikkene. En poliklinikk dekker en befolkningsgruppe på noen ti-tusener og er bemannet med de fleste aktuelle spesialister. Tannhelsepleien er en del av poliklinikkene, også den gratis. Ved behov henvises man til sykehus og blir angivelig mottatt så raskt som primærlegen finner det nødvendig. Ventelister finnes ikke, ble det påstått. Et lårbensbrudd vil normalt være operert i løpet av ett døgn for å unngå unødig smerte og eventuelle komplikasjoner, fortsetter Kjølstad.

- Kommunikasjon med cubanske sykehus og leger - en utfordring
- sier Cristina Onofri ved Europeiskes Euro-Center i Rio de Janeiro. - Det er ikke mangel på kvaliteten av det medisinske tilbudet som er hovedproblemet når nordmenn blir syke på Cuba. Problemet er å få oversikt over hva som blir gjort, eller hva legene akter å gjøre. Dette fordi telefonforbindelsen til Cuba er dårlig og varierende, og fordi systemet ikke tillater at underordnede leger uttaler seg. Et sykdomstilfelle på Cuba kan derfor bli en stor utfordring både for pasient, pårørende og for forsikringsselskapet.

Utdanner leger fra andre land - gratis
- Etter to store orkaner rundt tusenårsskiftet besøkte cubanske myndigheter med Fidel Castro i spissen en rekke land hvor ødeleggelsene hadde vært store. De sendte hjelp i store mengder, men så også at etter den akutte fasen var over, ville situasjonen fortsatt være vanskelig i land som Honduras, Nicaragua og på Haiti. De opprettet derfor et nytt tilbud hvor 1500 ungdommer plukkes ut av de respektive land for seks år gratis opphold og medisinstudier på Cuba. De siste årene har også noen studenter fra USA fått slippe til, sier Kjølstad.

An apple a day keeps the doctor away
- Men man må jo ha medisiner og utstyr for å kunne behandle og forebygge sykdom. En av deltakerne skadet seg under reisen og et elastisk bind og Paracetamol ble forsøkt innkjøpt på flere av de internasjonale apotekene. Men dette var ikke å oppdrive på Cuba den uken, sier Kjølstad.

Legegruppen møtte en blant annet en danserinne som var bekymret over vektøkningen siste tiden. Det kom frem at hun spiste en gang om dagen, og da en masse ris og fet kylling. Fordel inntaket på flere måltider, var rådet Sverre Kjølstad ga, - spis litt frokost og ta et eple på formiddagen. "Eple?" utbrøt hun oppgitt," det er det mange år siden jeg har spist." Senere samme uken kunne vi observere salg av epler fra flere av de finere hotellene. Prisen var rundt 5 kroner stykket, som er dyrt på Cuba. Kassene de lå i var umisskjennelig fra USA, sier Sverre Kjølstad i Europeiske Reiseforsikring.


Tilbakemelding