Trafikkråd til nordmenn i utlandet

Her er Trygg Trafikk og Europeiske Reiseforsikrings råd til nordmenn som skal feriere i utlandet.

1. Kjør rusfritt
Promillegrensen varierer i ulike land fra 0,0 til 0,8, og den vanligste grensen er 0,5 promille. Det betyr at du kan ta et glass vin, og fortsatt være på riktig side av loven. Men det er lett å drikke mer enn du hadde tenkt, og risikoen i trafikken øker dramatisk allerede mellom 0,5 og 0,8 i promille. Det aller beste er å holde fast ved at alkohol og kjøring ikke hører sammen.
 

2. Bruk bilbelte
Bruk alltid bilbeltet, både som bilfører og passasjerer. Ulykkesrisikoen er høyere enn hjemme i de fleste land utenfor Skandinavia, og bilbelte mer enn halverer risikoen for alvorlige skader.


3. Sørg for at barna er sikret best mulig
Barna må sikres i bilen, og reglene er i store trekk de samme i hele Europa. Ved flyreiser kan en babystol tas med inn i flyet og brukes i drosjer eller leiebil på reisemålet. Men de store barnesetene til større barn er det vanskeligere å få med seg. Bestill derfor leiebil på forhånd, med barnesete til riktig aldersgruppe. Må dere kjøre bil uten barnestol sørg for at barna sikres best mulig med bilbeltet. Sitt aldri med barnet på fanget i bilen. Ta heller ikke barna med som passasjer på moped på ferie i utlandet – risikoen er for stor.


4. Pass på barna i trafikken
Barn som er vant til å være fotgjengere i Norge må passes på i utlandet. Trafikken kan være tettere, og hensynet til fotgjengere mindre. Gå sammen, og hold i hånda når veien skal krysses. Vær ekstra oppmerksom på parkeringsplasser, fergekøer etc. Heller ikke voksne fotgjengere bør ta for gitt at biler stopper selv om det er både gangfelt og grønn mann.


5. Bruk alltid hjelm!
Dersom du leier moped eller MC – bruk alltid hjelm, uansett praksis blant lokalbefolkningen.  Skrubbsår og brudd er kjedelig nok, og vanlige skader ved mopedulykker. Langt verre er hodeskader, som kan oppstå selv ved ganske lav fart, og ødelegger mye mer enn ferien.
 

6. Bruk fornuftige klær på moped og sykkel
Klær beskytter mot skader ved et fall eller velt – bikini eller badebukse er ikke egnet som kjøreklær verken på moped eller sykkel. Ubeskyttet hud vil få skrubbskader tilsvarende tredjegradsforbrenning i møtet med ru asfalt.


7. Bli kjent med trafikkulturen og vær defensiv
Trafikkreglene er ganske like verden over, men mange land har i tillegg uformelle regler. Et eksempel er Thailands ”størst får kjøre først”, som opphever den formelle vikeplikten. Velg derfor en defensiv stil uansett om du går eller kjører. Ta ikke for gitt at verken vikeplikt, rødt lys eller gangfelt respekteres på samme måte som hjemme.


8. Vær uthvilt
Ikke kjør for lange etapper av gangen, og legg om planene hvis støyen på nattas hotell ødela nattesøvnen. Å være uten søvn i 24 timer tilsvarer én i promille, og i tett ferietrafikk kan et øyeblikks uoppmerksomhet få fatale konsekvenser. For å unngå å bli søvnig er det viktig å drikke nok vann, ta pauser og gjerne bytte på å kjøre.
 

9. Husk forsikring ved leie av motorkjøretøy
Ansvarsforsikringen på reiseforsikringen gjelder ikke ved leie av motorkjøretøy. Den obligatoriske forsikringen ved leie er ofte begrenset til en vanlig ansvarsforsikring. Derfor må du kjøpe egen forsikring for ulykke for fører og passasjerer. Sjekk også hvilke egenandeler som gjelder ved skade på kjøretøyet. Ofte er slike egenandeler høye, men du kan kjøpe en tilleggsforsikring som dekker dette.


10. Lær deg nødnummeret i landet du besøker
Flere og flere land går over til et felles nummer for nød - 112. Men i mange land er det fortsatt egne nummer til redning (brann og ambulanse) og til politi. Følgende land har felles nødnummer 112: Danmark, Finland, Storbritannia, Irland, Nederland, Portugal og Sverige.

Publisert: 10.07.07 - Sist endret 15.12.2008


Tilbakemelding