Afrika - økt reiseinteresse

Sterk økning i turismen til det afrikanske kontinentet.

Basert på offisiell statistikk og beregninger vil ca 55 - 60.000 nordmenn reise til Afrika i løpet av året.

- Vi ser en økning i turismen til Afrika de to siste årene. Økningen har vært i underkant av 10 % de to siste årene, sier Ottar Sefland, salgs- og markedsdirektør i Europeiske Reiseforsikring.

- Det er også stadig flere norske bedrifter som etablerer seg i Afrika, da spesielt innenfor olje - og subsea virksomhet, og naturligvis humanitære hjelpeorganisasjoner, sier Sefland.

Stort mangfold

- Vi ved Europeiskes  Afrika-kontor i Cape Town, har ansvaret for norske turister og utestasjonerte i 54 land, sier Tanja Roug, leder av Europeiskes servicekontor i Cape Town, Sør-Afrika.

 Afrika+ansvarsområde+50+land.JPG

- Afrika er ikke bare Afrika, men representerer alt fra sofistikerte storbyer, kjente turiststeder til  krigssoner. Her er lokalkunnskap og språk viktig, fortsetter Roug. Arbeidsspråket på kontoret er skandinavisk, engelsk, tysk, fransk, afrikan, nederlandsk, swahili, lingala og finsk.

- Det er store forskjeller i Afrika - kulturelt og ikke minst når det gjelder levestandard, infrastruktur og helseprofil. Dersom man skulle bli syk eller skadet utenfor de velorganiserte urbane områdene - kreves en aksjonsplan for hvert enkelt skadetilfelle. Her er lokalkunnskap helt vesentlig.

Ambulanse+Afrika.JPG  Klinikk+Tanzania.JPG 

   Enklere form for ambulanse

 Sykesal i Tanzania

MC-ulykke på Madagaskar

- En nordmann på MC-tur på Madagaskar ble utsatt for en trafikkulykke og fikk  bruddskader og alvorlig hjerneskade. Situasjonen var kritisk og det var umulig å få adekvat medisinsk behandling på stedet.

- I vårt  nettverk har vi 3.000 medisinske leverandører , og profesjonelle tilbydere av ambulansetjenester på land og i luften.

 pasient+høy+standard.JPG

- Flying Doctors ble tilkalt og ankom stedet og fikk fløyet pasient til Johannesburg i Sør-Afrika i løpet av dagen. Her fikk han raskt riktig medisinsk behandling og i løpet av 2 uker var han så bra rehabilitert at vi kunne frakte ham hjem til Norge for videre oppfølging, sier Tanja Roug.

 


Tilbakemelding