Barnevognsmell i fly

Barnevogner får ofte hard medfart under av- og pålasting i fly.

Barnevogner uten hjul, ødelagte rammer og hull i kalesjer er gjengangere. Europeiske Reiseforsikring oppfordrer foreldre som har med seg barnevogn på flytur til å pakke den tryggere.

Ødelagte barnevogner koster hvert år Europeiske Reiseforsikring ca 1,5 millioner kr.

Barn er ofte med sine foreldre på reiser utenlands, enten på chartertur til Syden eller på lengre turer til Thailand og USA. Barnevogn er like viktig å ha med seg på reisen som bleier og tilstrekkelig tøy. Men mer og mer avanserte barnevogner gjør at også transportskadene på vognene øker. Mange småbarnsforeldre opplever store problemer når de kommer frem til bestemmelsesstedet, og barnevognen er ødelagt.

Røff behandling
- Barnevogner får ofte røff behandling under transport. Det er derfor viktig å sørge for riktig emballasje slik at vognene både kommer med flyet, og også kan brukes etter ankomst. Det er hektisk under av- og pålasting, og derfor ekstra viktig at barnevognen er emballert slik at den tåler transporten og at man gjør det lett å løfte den på riktig måte, sier Emma Elisabeth Vennesland, ass. informasjonsdirektør i Europeiske Reiseforsikring og If.

Sårbare for støt
I dag investerer småbarnsforeldre i svært avanserte barnevogner, som svært ofte blir solgt videre etter endt bruk. Vognene har nå mange deler av plast og mange tekniske innretninger som gjør dem svært utsatte for skade, og samtidig vanskelig å løfte på normal måte.

Europeiske Reiseforsikring utbetaler hvert år ca 1,5 millioner kroner i erstatninger på grunn av skader på barnevogner under transport, og utbetalingene er økende - nettopp fordi vognene er mer fancy og mer utsatt vognene for skade under transporten.

Flyselskapenes ansvar
Flyselskapene er ansvarlig for sikker transport av både personer og reisegods, deriblant barnevogner. De har også et økonomisk erstatningsansvar dersom barnevogner skulle skades under transport.

- Vi ser at noen av flyselskapene krever spesialemballasje som må kjøpes før innsjekking. Enkelte andre flyselskaper krever ikke spesialemballasje og godtar at vognen sendes i plastpose, som de gjerne tilbyr rimelig. Vi utbetaler erstatning for de ødelagte barnevognene, men søker alltid om å få tilbakebetalt beløpene fra flyselskapene. Det handler om at det økonomiske ansvaret bør ligge hos dem som har ansvaret for flytransporten, sier Vennesland.

Oslo, 11. oktober 2009
Kontaktperson Europeiske Reiseforsikring og If:
Ass. Informasjonsdirektør Emma Elisabeth Vennesland, mobiltlf. 928 93 719.


Tilbakemelding