Du har bruk for reiseforsikring - hele døgnet også når du er i Norge

Mange tror de har fullgod reiseforsikring i kredittkortforsikringen

Tar du sjansen på å reise med kredittkortforsikring alene?
- Det er ikke alle som er klar over at en reiseforsikring knyttet til betalingskort har mange begrensninger. Den vanligste er krav om at minst 50% av transportkostnadene er betalt med det aktuelle betalingskortet, sier Ragnhild Nordgaard, fagsjef i Europeiske Reiseforsikring.

- Mye tyder på at flere og flere velger fritidsreiser med reisemål i Norge og Norden. Man benytter gjerne egen bil på denne type reiser slik at kredittkortforsikringen sjelden vil komme til anvendelse. Noen kredittkortforsikringer har også begrensninger når det gjelder hvilke reise man er på - og reisens minimums varighet.  Dette vil for mange bety at en kredittkortforsikring ikke vil være gyldig på dagsreiser, hyttetur med egen bil, ved familiebesøk og på handleturen til Sverige.

- Husk også at en helårs reiseforsikring dekker ulykkehendelse som skjer i hjemmet, på skolen eller på arbeidsstedet. Hjemmeværende barn under 20 år er faktisk forsikret for inntil kr 500.000 pr. barn ved varig medisinsk invaliditet, avslutter Nordgaard.

Forsikringsklagenenmnda har i en rekke saker uttalt at denne type reiseforsikring er særdeles lite gunstig for individuelle reisende. "Det er i mange tilfelle uheldig å stole på at man har sine forsikringsbehov dekket gjennom en slik reiseforsikring", skriver nemnda i en sak fra 2004.

 

 

 


Tilbakemelding