Helseturismen øker

Stadig flere mennesker reiser utenlands for å få medisinsk hjelp. Billig og god behandling trekker flere nordmenn til medisinsk behandling i utlandet.

Globalt forventes minst 15% årlig økning i helseturismen. I 2010 forventes det for eksempel at mer enn 6 millioner amerikanere vil dra til et annet land for å få tannbehandling og foreta kirurgiske inngrep, sier lege og medisinsk fagdirektør i Europeiske Reiseforsikring, Sverre Kjølstad.

Hvilke behandlingtyper er de vanligste?
Nordmenn ønsker først og fremst tannbehandling, synskorrigering med laser og kosmetisk kirurgi. Lavere pris er hovedårsaken til at man velger behandling utenlands, men også andre faktorer som bedre kvalitet og behandlingskonsept har stor betydning.

Et opphold i Thailand kan jo godt kombineres med en ferietur for både pasient og pårørende, kommenterer Kjølstad.

Hvilke land reiser man til ?
Ungarn, Tsjekkia og Polen har i flere år tilbudt nordmenn billig tannbehandling og øyekirurgi. Private sykehus i Sverige og i Danmark har også hatt stor pågang av nordmenn på grunn av begrenset tilbud i Norge på for eksempel ryggkirurgi og bruskimplantasjon.

Noen har også valgt å reise til Paris for å operere seg for prostatakreft. Den samme operasjonen tilbys til god kvalitet i Seoul, men det er nok for eksotisk for de fleste nordmenn i dag mener Kjølstad.

Det arrangeres også behandlingsreiser for revmatikere, astmatikere og personer med uttalt psoriasis til Spania, Tyrkia og Montenegro De fleste i disse pasientgruppene reiser i regi av norske myndigheter og er dekket gjennom en spesialforsikring hos Europeiske Reiseforsikring

Komplikasjoner og infeksjonsrisiko
Ved alle kirurgiske inngrep kan komplikasjoner inntreffe. Når komplikasjoner inntreffer, viser dette seg ofte tidlig etter inngrepet og tas hånd straks hånd om på behandlingsstedet.Men kommer man hjem og ønsker behandling for eventuelle komplikasjoner, må man undersøkes for bakterier som man frykter å få importert på norske sykehus. Man får ikke behandling på norske sykehus før man har sjekket dette.

Ved feilbehandling i utlandet
Norske myndigheter som Pasientombudet og Helsetilsynet har ingen hjemmel for å følge opp feilbehandling i utlandet, det blir fullt og helt den enkelte pasients egen risiko.

Helseforsikring
200 000 nordmenn har i dag en helseforsikring. En slik forsikring gir rett til behandling innen en viss tid. Får man ikke behandling i Norge, får man tilbud om behandling i utlandet. Disse tilbyderne er hovedsakelig i Skandinavia og i Europa forøvrig.

Reiseforsikring dekker ikke helseturisme
Dersom behandlingen ikke er i regi av en helseforsikring eller en statlig behandlingsreise, vil ingen norsk forsikringsordning dekke behandling i utlandet eller eventuelle komplikasjoner som måtte oppstå.

Dersom man for eksempel har foretatt en hofteoperasjon i Thailand og må fraktes hjem på båre som følge av komplikasjoner, må man selv betale for evt. ny operasjon og de 110 000 kronene båretransporten vil koste, avslutter Kjølstad.

 


Tilbakemelding