Helseturismen øker - men på eget ansvar

Billig og god behandling frister flere nordmenn til å foreta medisinsk behandling i utlandet. Det er viktig å være klar over at slike reiser er på eget ansvar hvis medisinske komplikasjoner skulle inntreffe. Nordmann måtte selv bekoste ambulansefly fra Kina, i følge Europeiske Reiseforsikring.

Globalt forventes en årlig økning på minst 15 % innen helseturisme.

Nordmenn ønsker først og fremst tannbehandling, synskorrigering med laser og kosmetisk kirurgi. Lavere pris, høy kvalitet og brukervennlige behandlingskonsept er hovedårsaken til at man velger behandling utenlands.

Ungarn, Tsjekkia og Polen har i flere år tilbudt nordmenn billig tannbehandling og øyekirurgi. Private sykehus i Sverige og i Danmark har også hatt stor pågang av nordmenn på grunn av begrenset tilbud i Norge når det gjelder ryggkirurgi og bruskimplantasjon.

Komplikasjoner og infeksjonsrisiko
- Ved alle kirurgiske inngrep kan komplikasjoner inntreffe. Når komplikasjoner inntreffer, viser dette seg ofte tidlig etter inngrepet og tas straks hånd om på behandlingsstedet, sier Sverre Kjølstad, lege og medisinsk fagdirektør i Europeiske Reiseforsikring.

 - Men kommer man hjem og trenger behandling for eventuelle komplikasjoner, må man undersøkes for utenlandske bakterier før behandling på norske sykehus settes i gang. 

 Dersom man vurderer å foreta medisinsk behandling i utlandet er det viktig å være klar over at verken Pasientombudet eller Helsetilsynet har hjemmel til å følge opp feilbehandling i utlandet, det blir fullt og helt den enkelte pasients egen risiko, sier Kjølstad.

 Reiseforsikring dekker ikke helseturisme
Ingen norsk forsikringsordning dekker planlagt medisinsk behandling i utlandet eller eventuelle komplikasjoner som måtte oppstå. Det er viktig at folk som planlegger medisinsk behandling i utlandet er klar over dette, mener Kjølstad.

For et par år siden reiste et titalls nordmenn til et sykehus i Beijing i Kina for å få utført eksperimentell kreftbehandling. - En av dem fikk komplikasjoner og måtte bringes hjem til Norge med ambulansefly for kr 670.000. Familien måtte betale beløpet da reiseforsikringen som kjent ikke dekker komplikasjoner i forbindelse med planlagt medisinsk behandling, sier Sverre Kjølstad i Europeiske Reiseforsikring.

 Oslo, 17. desember 2009

Kontaktpersoner Europeiske Reiseforsikring:
Lege og medisinsk fagdirektør Sverre Kjølstad, mobiltlf. 928 26 146
Ass. informasjonsdirektør Emma Elisabeth Vennesland, mobiltlf. 928 93 719

 


Tilbakemelding