Kostbare sykehusopphold

Eksotiske studiesteder og unge studenter med lite livserfaring kan være årsaken til at unge studenter utsettes for sykdom og ulykker, mener Europeiske Reiseforsikring.

- De færreste tenker på at man kan komme alvorlig til skade eller bli alvorlig syk under fjerne himmelstrøk. Men i 2008 var det faktisk hele fem studenter som opplevde skader/sykdom som kostet mer enn 250.000 kr, og den alvorligste kostet mer enn 2 millioner kr. Disse skadene skjedde på utradisjonelle studiesteder som Indonesia, Mexico og Brasil, og studentene var rundt 20 år, sier Sverre Kjølstad, lege og medisinsk fagdirektør i Europeiske Reiseforsikring

18.500 norske studenter i utlandet
Ca 12.000 norske studenter gjennomfører hele sine studier i utlandet, i følge Statens Lånekasse for utdanning. I tillegg tar 6.500 studenter årsstudier i utlandet. Av de totalt 18.500 studentene i utlandet var 2.500 i Storbritannia, 2.000 i Danmark og 1.500 i Australia. Også i Polen, Ungarn, Frankrike og Tsjekkia er det et betydelig antall norske studenter.

Klima teller
De fleste studentene ser nok på den kulturelle forskjellen fra hjemmearenaen som noe positivt og utviklende. Også klima teller med når ungdom velger studiested.

- Vi registrerer en liten nedgang når det gjelder studier i tradisjonelle, engelskspråklige land, mens det er en svak tendens til økning til mer utradisjonelle steder. Vi har i dag norske studenter i så vel Thailand, som Brasil, Mexico og India, sier informasjonsdirektør Astrid Mjærum i Statens Lånekasse for utdanning.
 
En urolig verden
Stort sett er det trygt å studere i utlandet, men terror og naturkatastrofer har bidratt til større utrygghet. Terrorangrepet på Word Trade Center i New York, to bombeattentater på studentsteder i Bali, bombeeksplosjoner i London og Madrid har vært med på å prege mange norske studenter. Det samme har naturkatastrofer på Cuba, Mexico og India.
 
Uten forsikring - regning på over 2 mill kr.
- Det er viktig å ha en forsikring som dekker studenten økonomisk, og som gir god og relevant hjelp når sykdom eller ulykker inntreffer, sier Sverre Kjølstad i Europeiske. 

- Blant studentene som er forsikret i Europeiske, hadde fem studenter i 2008 alvorlige skader og sykdommer som kostet mer enn 250.000 kr. I den mest omfattende og alvorlige skadesaken er prislappen over 2 millioner kr. Vi synes det er noe påfallende at det er såpass mange unge på storskadelisten. Det har inntil nå ikke vært vanlig, sier Kjølstad.

- Det er flere grunner til at regningene blir så høye. Selv om kostnadene i land som Thailand, Bali, Mexico og Brasil generelt er lave, så har enkelte sykehus topp kvalitet og USA-priser. Når våre kunder har behov for sykehusbehandling, for eksempel i Brasil, velger vi det beste sykehuset - uavhengig av pris. Hjemtransport på båre eller i ambulansefly kan også koste mer enn en halv million kroner når den er fra andre verdensdeler, sier Kjølstad.

Studentforsikring er viktig
- Vi ser dessverre at flere utenlandsstudenter ikke har tilstrekkelig forsikringsdekning, og vi anbefaler at studentene tar en titt på forsikringen sin før de reiser ut igjen, sier Ottar Sefland, salgs- og markedsdirektør i Europeiske Reiseforsikring. 

- Erfaringsmessig har utenlandsstudentene et sammensatt forsikringsbehov. Dette har vi tatt konsekvensene av og har utviklet en egen studentforsikring. Den inneholder sykeforsikring og en ulykkesforsikring, som gjelder både på studiestedet, på feriereiser og på reiser til og fra studiested. I tillegg dekker den semesteravgiften dersom studiet ikke kan fullføres som følge av sykdom eller ulykke. Også ansvar, rettshjelp og innbo og løsøre er inkludert i studentforsikringen, sier Ottar Sefland.

Oslo, 15. februar 2009
Kontaktpersoner Europeiske Reiseforsikring:
Sverre Kjølstad, lege og medisinsk fagdirektør, mobiltlf. 928 26 146
Ottar Sefland, salgs- og markedsdirektør, mobiltlf. 934 80 032


 


Tilbakemelding