Ikke la deg lure av uklar reiseforsikring

Reiseforsikring via kredittkort er ikke nødvendigvis noen god løsning, råder Forbrukerrådet.

Mange reisende nordmenn dropper den tradisjonelle reiseforsikringen, og satser på at forsikring gjennom kredittkortet holder.

Men det er ikke nødvendigvis en god løsning, sier Forbrukerrådet.

- Ikke betal i norske kroner i utlandet

- Ofte dårligere dekning

- Folk skal være klar over at det er begrensninger ved reiseforsikring via kredittkort. Denne forsikringen kan ofte gi dårligere dekning enn vanlig reiseforsikring, pluss at den kan være litt uklar når det gjelder vilkår, sier Helga Skofteland, regiondirektør i Forbrukerrådet.

Det som er spesielt med reiseforsikringene via kredittkort er at de først trer i kraft når deler av den aktuelle reisens transportkostnad er forhåndsbetalt med kredittkortet.

Mange store kortutstedere krever at 50 prosent av reisen må være betalt med kortet før forsikringen trer i kraft.

- Dersom du baserer deg på at dette er den eneste reiseforsikringen du har, så må du være meget påpasselig. Det er nesten tilfeldigheter som avgjør om du har dekning eller ikke, sier Skofteland.

Svindler på reiseforsikringen

Står plutselig uten forsikring

Forsikringsklagenemnda har i senere tid behandlet flere klager på reiseforsikring via kredittkort.

- Reiseforsikring gjennom kredittkort kan være ukomplisert så lenge du betaler for hele reisen under ett. Men skal du reise flere etapper og kjøper billetter med forskjellige kort eller uten kort, kan det oppstå problemer, sier Harald Sverdrup, advokat og administrerende direktør i Forsikringsklagenemnda.

Kjøper du for eksempel flybilletter til England på kredittkortet, men underveis på ferien finner ut at du vil ta en dagstur til Frankrike med båt og betaler for båtbilletter kontant eller med et annet kort, kan det bli trøbbel.

- Da kan du plutselig stå uten forsikring – og dette har vi sett noen kjedelige eksempler på, sier Sverdrup.

Grei for charterferie

Kredittkortforsikringen kan være grei når det er snakk om charterferie, men vanskelig når det er snakk om bilferie.

- Problemene oppstår gjerne når du er på bilferie. Du tar noen ferger her og fyller litt bensin der.

- Da har vi hatt situasjoner hvor forbrukeren har hoppet inn og ut av forsikringsdekningen ettersom hvor han eller hun har reist. Det har ført til konflikter i etterkant, sier Skofteland.

Dette står i motsetning til for eksempel en helårs forsikring, som gjelder for alle reiser innenfor det aktuelle året.

Falsk trygghet på utenlandsferien

- Vi er skeptiske

Også reiselivsbransjens interesseorgan HSH er skeptiske til kortselskapenes innebygde reiseforsikringer.

Det er flere grunner til det, ifølge HSH-direktør Rolf Forsdahl.

- Dekningsområdet er ofte mindre enn en vanlig reiseforsikring – dette kan gjelde viktige deler som utgifter ved sykdom, skade eller dødsfall, beløpsgrenser for reisegods, og så videre. Apparatet til å håndtere skadesituasjoner er heller kanskje ikke så godt som man tror, sier han.

Han nevner også uklarheter med tanke på om forsikringen kan brukes eller ikke når det gjelder deler av reisen som ikke er betalt med kredittkortet, altså om flybillettene og hoteller er gjort opp for via kredittkortet, men kanskje ikke leiebilen man bruker en hel uke.

- Et annet poeng er at denne «ufrivillige» forsikringen betales av alle kortinnehavere, også de som ikke kjøper reiser. Vi mener dette ligger i grenseland for ulovlig tilgift, sier Forsdahl.

HSH-direktøren råder alle til å lese forsikringsvilkårene nøye, uansett hvilket selskap som har dekningen. Er de ikke gode nok, bør du undersøke muligheten for å utvide forsikringen eller tegne den hos et annet selskap.

- Vær bevisst

- Noen ganger kan det lønne seg å ha helårsreiseforsikring, for da er du dekket hele tiden. Og i noen tilfeller kan det være greit å ha dobbelt opp – med både vanlig forsikring og kredittkortforsikring, sier Skofteland.

For eksempel hvis vanlig reiseforsikring dekker tap av bagasje opp til 20.000. Men så mister du bagasje til verdi av 30.000 kroner – da kan du bruke reiseforsikringen via kredittkortet til å få refundert de resterende 10.000 kronene.

Skofteland mener det aller viktigste er å være bevisst på hva slags forsikring man har – og hvilke vilkår som gjelder til enhver tid.

Advarer mot «gratis» forsikring

Noen kredittkort-fordeler

Selv om Forbrukerrådet på sine hjemmesider skriver de er kritisk til kredittkortforsikring, ser de også fordeler med å benytte kredittkort når man kjøper feriereiser:

«Du er dekket av kredittkjøpsloven når du betaler med kredittkort. Går eksempelvis reiseselskapet konkurs, får du dekket tapet av kortutsteder», skriver de.

Styr unna dette i ferien

Publisert første gang Aftenbladet.no/reise 21.01.11


Tilbakemelding