Sammen om trygghet i 10 år

Samarbeidet mellom Sjømannskirken og Europeiske Reiseforsikring, som begge har hele verden som arbeidsfelt, feirer i år sitt 10-års jubileum.

Sammen yter de to aktørene profesjonell hjelp og bistand til mennesker i nød.

Sommeren 2001 ble det inngått en samarbeidsavtale mellom Sjømannskirken og Europeiske Reiseforsikring. Den første prøven på samarbeidet ble langt mer dramatisk og tragisk enn noen kunne tenke seg da tvillingtårnene i New York ble utsatt for terrorangrep 11. september 2001. Europeiskes Euro-Center på Manhattan måtte evakueres, og Sjømannskirken tok ansvar for selskapets kunder som trengte hjelp.

Bidrar til å skape trygghet for nordmenn i utlandet
- Den eksklusive samarbeidsavtalen, som omfatter beredskap og krisehåndtering, har gjennom disse 10 årene utviklet seg svært positivt, og er en både riktig og viktig avtale for begge parter.  Vi er svært godt fornøyd med samarbeidet disse årene, og håper på en like god og konstruktiv relasjon i årene som kommer, sier Harald S. Hollerud, direktør i Europeiske Reiseforsikring.

- Europeiske Reiseforsikring er vår største avtalepartner. Med 1/3 finansiering fra Staten er Sjømannskirken avhengig av et allsidig inntektsgivende arbeid. Våre bedriftsavtaler er avgjørende, og uten bidraget fra Europeiske ville vår mulighet for å skape trygghet for nordmenn i utlandet vært vesentlig dårligere. Det er derfor med stolthet vi feirer at samarbeidet runder 10 år, sier Audun Myhre, generalsekretær i Sjømannskirken.

Koordinering av ressurser
Sjømannskirken er representert i over 80 land, og sammen med Europeiskes lokalkontorer, Euro-Centre, og deres nettverk, dekkes resten av verden.  

Tidligere var begge organisasjonene representert ved større katastrofer og ulykker rundt i verden. Gjennom samarbeidet koordineres ressursene, noe som betyr mer optimal hjelp til mennesker i nød.

Begge har verden som arbeidsfelt
- Vi utfyller hverandre på en meget god måte.  Sammen er vi sterke, og står godt rustet til å hjelpe nordmenn på reise i utlandet.  På typiske turiststeder, for eksempel i Spania, er det etablert lokale samarbeid. Det innebærer at Sjømannskirken blir underrettet hvis en av våre kunder blir lagt inn på sykehus i tre dager eller mer. Da vil vedkommende få besøk av en fra Sjømannskirken med hilsen fra oss Dette gir nærhet og omsorg til nordmenn som er innlagt på sykehus, samtidig som reiseforsikringen får et utvidet menneskelig perspektiv. Dessuten får vi en kvalitetskontroll av våre tjenester, sier Hollerud i Europeiske Reiseforsikring.

- Sjømannskirken bistår mange mennesker i svært ulike situasjoner, alt fra medisinsk assistanse til praktiske problemer etter tyveri og uforskyldte vansker med flybilletter. En god reiseforsikring gjør dette mye enklere, og er ofte en forutsetning for å finne gode løsninger. Gjennom 10 års samarbeid med Europeiske Reiseforsikring har Sjømannskirken fått mange erfaringer om hvor viktig det er å ha en god reiseforsikring, sier Audun Myhre, generalsekretær i Sjømannskirken

Empati og nærhet
Ved alvorlig sykdom, ulykker og dødsfall i utlandet, er man ekstra sårbar og har behov for nærhet. 

- De kompliserte sakene vi står overfor handler ofte om å bry seg på en positiv måte, vise omsorg, medmenneskelighet og skape tillit. Vi har lært mye av Sjømannskirken når det gjelder i å møte alle mennesker, i deres hverdag, med respekt og empati. Medarbeiderne står for en kultur og raushet som passer godt inn i den norske folkesjela, og som også blir en stadig viktigere del av reiseforsikringen, sier Hollerud.

 


Tilbakemelding