Skaff deg en helårs reiseforsikring

Noen kutter ut reiseforsikringen etter fylte 70 år. Skulle det da oppstå skader, tyerier og eller sykdom, kan dette resultere i svært store kostnader. Så pass på å være forsikret.

Aldersgrensen for erstatning ved død og ulykke er i dag 70 år. Av den grunn er det dessverre enkelte eldre som ikke tegner reiseforsikring, sier direktør Harald Skøien Hollerud i Europeiske reiseforsikring til Pensjonisten. 

hollerud325x407.jpg
   Harald Hollerud, Europeiske Reiseforsikring

-Men å reise utenlands uten reiseforsikring, er farlig – uansett. En helårs reiseforsikring er det beste for mange. Da er du også forsikret i Norge, hver gang du forlater hjemmet ditt, sier Hollerud.

 Når du beveger deg ut av Norge, må du være helt sikker på at du har en reiseforsikring som dekker både deg og din bagasje, eventuelt også familien. Men også når du reiser i Norge, er det godt å ha en slik forsikring. I tillegg må du ha med det europeiske helsetrygdkortet som du får hos NAV, hvis du skal til et EU eller EØS land. Det hjelper godt å ta frem dersom du trenger medisinsk hjelp. Ellers kan du fort bli satt bakerst i køen og oppleve at mange blir behandlet før deg. I tillegg må du ha med reiseforsikring.

Helsetrygdkort – ikke nok
Helsetrygdkortet gir deg adgang til de offentlige helsetjenester som gjelder i det landet du er i innenfor EØS. Reiseforsikringen gir deg i tillegg adgang til private helsetjenester. Helsetrygdkortet betaler ikke egenandeler, hjemtransport, tilkall, forsinkelse, tyveri, osv., slik reiseforsikringen gjør. Ønsker du enda større sikkerhet, kan du også vurdere medlemskap i Norsk Luftambulanse. Sammen med selskapet der du har reiseforsikring, kan Norsk Luftambulanse hjelpe deg hjem til Norge. Men forsikringsselskapene bruker også andre aktører til å få deg hjem. 

70 års aldersgrense
-I reiseforsikringen er det også en ulykkesforsikring. Forsikringen dekker dødsfall, livsvarig medisinsk invaliditet og behandlingsutgifter, sier direktør Harald Skøien Hollerud i Europeiske reiseforsikring. 

-Vanlig maksimal erstatningssum er gjerne 300 000 kroner per person. Forsikringen gjelder hvis du er utsatt for en plutselig og uforutsett ytre begivenhet som forårsaker skade. Psykiske skader omfattes ikke. Men etter fylte 70 år utbetales ikke erstatning ved død eller invaliditet. Grunnen til det er at dette egentlig er en forsørgererstatning. Tanken er at de etterlatte eller de man forsørger, skal få en sum opp til 300 000 kroner. Normalt er det få som forsørger noen etter at de er blitt 70 år. Dessuten ville denne standardforsikringen blitt veldig dyr, dersom man ikke hadde en aldersgrense på 70 år. For reiseforsikringen er det en fast pris – uansett om man er 21 eller 75 år, sier Hollerud. 

Misforstått
Aldersgrensen på 70 år har dessverre ført til at enkelte som er eldre enn dette, ikke har kjøpt reiseforsikring, og det er meget beklagelig, fordi stadig fl ere eldre reiser utenlands på stadig lengre turer, sier Hollerud.  Blir du skadet eller syk i utlandet og ikke har reiseforsikring, kan du i verste fall oppleve at du ikke får den nødvendige behandlingen. Det kan være katastrofalt for deg, sier han. Dersom du ikke raskt kan vise hvem

som skal betale legebehandlingen – som kan bli veldig dyr – kan det ta tid før du får plass på operasjonsbordet eller relevant legehjelp. Derfor er det livsfarlig å reise uten en gyldig reiseforsikring. Du kan dø før det er klart hvem som skal betale regningen. Trenger du akutt legehjelp, bør du med en gang vise frem forsikringsbeviset ditt. Forsikringen dekker også eventuell hjemtransport. 

Ha forsikringen på deg
For å være best mulig sikret når du er i utlandet, bør du alltid ha med deg en pose rundt halsen. I denne bør du ha med kortet med reiseforsikringen, Det europeiske helsetrygdkortet (hvis du er i Europa) og kopi av passet ditt. Originalpasset bør ligge i en safe på hotellet eller et annet trygt sted. I tillegg må du ha med deg et kredittkort og noen få kontanter, telefonnummer til reiseforsikringsselskapet (står på forsikringskortet) og banken du bruker. Da kan helsepersonalet i utlandet raskt ta kontakt med forsikringsselskapet ditt og klarlegge hvordan behandlingen skal dekkes.

Helårsforsikring
For å være helt sikker på at du alltid er forsikret, er det smartest med en helårs reiseforsikring. Du skal ikke reise mange ganger før det lønner seg med en helårsforsikring.Det er viktig at du også kjenner vilkårene for reiseforsikringen og begrensningene for den. Det stilles også krav til deg – hva du for eksempel har gjort for å begrense en skade – for at du skal få et greit økonomisk oppgjør etter en hendelse, sier Hollerud til slutt. 

 

Publisert første gang i Pensjonisten Nr. 6 - 2011, av rådgiver Carsten O. Five 


Tilbakemelding