Sykdom blant barn kan gi flyforbud

Det byr ofte på ekstra utfordringer når barn blir syke på utenlandsreise.

Ikke bare blir det en dårlig ferieopplevelse for familien, men det kan også forlenge oppholdet utenlands.

Vannkopper og ørebetennelser gir flyrestriksjon

- Vannkopper, ørebetennelse eller feber kan faktisk føre til restriksjoner med å fly. Flyselskapenes begrunnelse er smitterisiko for øvrige flypassasjerer, men også fordi det er en økt risiko å fly med sykdom.  Ved betennelser i øre eller bihuler blir det for eksempel økt trykk, noe som kan gi store smerter og i verste fall skade hørselen, sier Line Sørbø, sykepleier ved Europeiske Reiseforsikrings alarmsentral.

Mindre barn mer utsatt for sykdom

- Jo mindre barn er, jo mer utsatt er de for å bli syke. Det skyldes at immunforsvaret ikke er fullt utviklet før fire års alder. Barn under fire år er dermed mer utsatt for sykdommer, og blir lettere dehydrert og må på sykehus, sier Sørbø.

sykdom barn på reise.JPG

 

Flest luftveisinfeksjoner

En gjennomgang av nyere alarmsaker blant barn under 5 år, viser at det inntraff flest luftveisinfeksjoner, som lungebetennelse, bronkitt, ørebetennelser, etterfulgt av mage- og tarminfeksjoner, feber/utslett og annet. I kategori annet ligger vannkopper.

 

Amming gir beskyttelse

Mage- og tarminfeksjoner forekommer hyppigst blant små barn. De er utsatt for smitte når de krabber rundt, og putter ”alt” i munnen. I og med barn ikke er ferdig med vaksinasjonsprogrammet før ved 15 måneders alderen, er de ekstra utsatt fram til da. Amming beskytter imidlertid godt mot gastroenteritt.

Øvrige forebyggende tiltak kan være å bruke flaskevann til drikke, tannpuss og babymat.

line sørbøv602.JPG
Line Sørbø, sykepleier i Europeiske Reiseforsikring

- Søk legehjelp dersom barnet har tegn på moderat til alvorlig dehydrering, blodig diaré, feber over 38,5 eller hyppig oppkast, sier Sørbø.

 

Smittefare om bord i fly

- Vannkopper er som alle vet svært smittsomt, og fører til strenge flyrestriksjoner. For å kunne fly må vannkoppene være helt tørre, slik at man ikke er smittefarlig.

Dette kan ta opptil en uke etter utbrudd, noe som betyr at mange familier får et uønsket forlenget opphold på feriestedet. Flyselskapene avviser ofte passasjerer ved mistanke om vannkopper, forsetter Sørbø.


Foreldre får bli med ved innleggelse sykehus

- En av foreldrene får som regel alltid være med barna både ved undersøkelser hos lege og ved innleggelse på sykehus. I enkelte land utføres imidlertid langt flere og mer omfattende undersøkelser enn vanlig er i Norge. Det kan f. eks være i USA, fordi man der er opptatt av å utelukke andre typer sykdom. Dette for å slippe å komme i et eventuelt erstatningsansvar.  

Andre utfordringer ved sykehusinnleggelser er språkproblemer, dårlig sykehusstandard og dårlig telefonforbindelse, avslutter den erfarne sykepleieren.  


Tilbakemelding