Reiseforsikring gjennom kredittkort kan koste deg dyrt

Plutselig står du uten forsikring

- De fleste kredittkortforsikringene krever at minst 50 % av transportkostnadene eller reisens kostnad er forhåndsbetalt med kortet før reiseforsikringen trer i kraft. Dette kan ofte skape usikkerhet om forsikringen er i kraft eller ikke, sier Bjørn Eikeland, markedssjef i Europeiske Reiseforsikring.

- Dersom man er på en 14 dagers biltur i Europa har basert seg på kortforsikring  og betaling av transportkostnader og overnatting, vil en skade som inntreffer i begynnelse av turen sannsynligvis ikke være dekket under kortforsikringen. Dette som følge om at kravet om minst 50 % av transportkostnadene må være betalt med kortet ikke er oppfylt, sier Eikeland

Forbrukermyndighetene advarer
Regiondirektør i Forbrukerrådet, Helga Skofteland, har tidligere uttalt at folk skal være klar over at det er begrensninger ved reiseforsikring via kredittkort. Videre at forsikringen kan ofte gi dårligere dekningen enn vanlig reiseforsikring.

Forsikringsklagenemnda har i senere tid behandlet flere klager på reiseforsikring via kredittkort.

Reiseforsikring gjennom kredittkort kan være ukomplisert så lenge du betaler for hele reisen under ett. Men skal du reise flere etapper og kjøper billetter med forskjellige kort eller uten kort, kan det oppstå problemer, i følge Harald Sverdrup, advokat og administrerende direktør i Forsikringsklagenemnda.

Godt supplement
- Vår anbefaling er helt klar. En skikkelig reiseforsikring bør alltid ligge i bunnen, og en kortforsikring kan være et greit supplement. Blant annet så vi dette under Tsunamien i 2004 da det ble utbetalt ulykkeserstatning under begge forsikringene.

Man skal også være klar over at kortforsikringene har gjennomgående lavere forsikringssummer på reisegods – og at det også forekommer egenandeler, avslutter Eikeland.


Tilbakemelding