Hundeeier har ansvar for skader i skiløypa

Det er populært å gå på ski om dagen. Mange tar med hunden på tur. Hundeeier har større ansvar enn mange er klar over.

Ifølge If er skader på andre skiløpere hundeiers ansvar – uansett årsak.

- Mange har nok selv gått over ende i snøen på grunn av en hund i løypa. Det kan være hunder som plutselig skjærer ut på tvers av løypa, eller som plutselig dukker opp i utforkjøringer. Det finnes eksempler på at skigåere har brukket ben og armer, og fått ødelagt skiutstyret i møtene med hunder i skiløypa, sier Emma Elisabeth Vennesland, ass. informasjonsdirektør i If Skadeforsikring og Europeiske Reiseforsikring.

 

I et så langstrakt land som Norge burde kanskje risikoen for sammenstøt mellom skiløper og hunder være lav, men sånn er det ikke.

 - Man bruker de samme løypene, omtrent på samme tid, og ferdighetsnivået er svært ulikt.

Turgåere og barn side om side med konkurranseløpere, og midt i det hele svinser hundene.  På populære utfartsdager kan det det derfor ofte bli konkurranse om plassen. Dette kan gi både knuffing og uvettig skigåing, og skader skjer, sier Vennesland.

 

Hund i skiløypa = hundeeiers ansvar

- Som hundeeier står du ansvarlig for å erstatte skader som hunden volder – enten det er på personer eller utstyr, og det gjelder selv om hundeeier ikke har noe skyld i skaden, sier advokat Emil Bryhn i If Skadeforsikring.    

Er hunden årsak til at en skiløper blir skadet eller får ødelagt klær eller utstyr, har skiløperen krav på å få dekket hele sitt økonomiske tap. Få derfor navn på hundeeier dersom det skjer et uhell.

 

Ansvarsforsikring inkludert i hus- og innboforsikringen

- Skulle hund i skiløypa føre til at skiløpere bli skadet, kan det bli snakk om store summer som hundeeier må erstatte, men heldigvis vil det helst gå bra. Det vanligste er derfor at hundeeier må dekke utgifter til legebesøk og eventuell etterbehandling, samt ødelagt skiutstyr.

Dersom ikke skaden blir helt bra, kan det bli aktuelt med erstatning for varig mén. Er skaden så alvorlig at vedkommende ikke kan opprettholde tidligere inntekt, kan erstatningskravet komme opp i flere millioner kroner. Da er det godt å vite at hvis man har tegnet en huseier- eller innboforsikring i et forsikringsselskap, har den en ansvarsdekning inkludert, som vil gi ansvarsdekning opp til en viss sum.

– I Ifs innbo- og hus forsikring dekkes for eksempel dekkes hundeeiers erstatningsansvar med opptil tre millioner per skadetilfelle, men dette kan variere fra selskap til selskap. Det kan derfor være fornuftig å sjekke forsikringene dine, sier Emil Bryhn.

Det viktigste er likevel å sørge for at hunden er godt dressert i forhold til det skituren krever. Hvis ikke, bør du holde den unna løypene, sier Emil Bryhn i If Skadeforsikring.  

 

Oslo, 22. februar 2013

Kontaktperson i If og Europeiske Reiseforsikring:
Emma Elisabeth Vennesland, ass. Informasjonsdirektør, mobiltlf.
928 93 719


Tilbakemelding