Bagasjeproblemer på Oslo Lufthavn

Strømbrudd på Oslo Lufthavn har ført til at mange har fått forsinket sin bagasje.

På grunn av problemene med bagasjebåndene på Oslo Lufthavn Gardermoen søndag 27. juli 2014 er det mange reisende som ikke har fått sin bagasje. De som har fått forsinket bagasje på sin utreise, kan enkelt melde saken til oss her.

Oslo Lufthavn Gardermoen melder i dag (mandag 28. juli) om at bagasje fortløpende sendes ut nå og kan forventes å nå mottaker innen kort tid. Vi anbefaler de som venter på sin bagasje å kjøpe inn det mest nødvendige av klær og toalettsaker. Ta vare på PIR-rapporten og kvitteringene som vi ber om ved behov.


Tilbakemelding