- Hele bransjen merker dette veldig godt

Erstatningene for reiseforsikring skyter i været. 29 prosents økning i første kvartal.

Hittil i år er erstatningene for reiseforsikring rekordhøye, viser tall fra Finans Norge. Ytbetalingene etter første kvartal er på nesten 540 millioner kroner, 29 prosent mer enn etter samme periode i fjor.

Aldri før har reiseerstatningene for ett enkelt kvartal vært høyere enn for de tre første månedene i år.

- Sykdom på reise står for nesten halvparten av erstatningsutbetalingene, sier kommunikasjonssjef Stine Neverdal i en pressemelding fra Finans Norge.

Dobling på syv år

De siste årene har det vært en kraftig økning av erstatningsutbetalinger i forbindelse med sykdom på reise. Utbetalingene er nesten dobbelt så store nå som i 2007.

Noe av forklaringen på at erstatningsutbetalingene stiger, er at vi reiser lengre, mye mer, og til mer eksotiske strøk en tidligere.

Direktør i reiseforsikringsselskapet Europeiske Harald Hollerud forteller at de merker utviklingen:

- Før var det vanlig at nordmenn reiste til Spania, men nå reiser alle uavhengig av alder til steder som USA, Mexico og Thailand. Vi merker absolutt denne utviklingen med tanke på utbetalingene. Hele bransjen merker dette veldig godt, forteller Hollerud.

Dyrere sykehusbehandling

I tillegg har utgiftene til for eksempel sykehusbehandling økt, blant annet er det dyrere enn før å havne på sykehus i flere land i Asia.

- I Kina har prisen på helsetjenestene økt med 20 prosent. I Europa forsterker finanskrisen det at noen sykehus tar høyere betaling for nordmenn med forsikring enn de gjør fra de lokale, sier Hollerud.

Flere saker

Det er registrert til sammen 82.000 reisesaker etter første kvartal 2014, 25 prosent flere enn etter samme periode i fjor.

Tyveri av reisegods er også blant postene som øker, etter en periode med nokså stabile tyveritall. Det var 25.000 saker, 20 prosent flere, som gjelder tyveri etter første kvartal i år sammenlignet med samme periode i fjor.


Tilbakemelding