Slapp holdning til egen brannsikkerhet

Bare 1 av 3 nordmenn på utenlandsferie sjekker rømningsveier på idrettsarenaer, i teater, kinoer, nattklubber og andre forsamlingssteder. Personer under 30 år er minst opptatt av rømningssikkerhet ved brann eller andre nødsituasjoner.

Dette går frem av en ny reiseundersøkelse som TNS Gallup har utført for Europeiske Reiseforsikring, der også brann er et tema i samarbeid med Norsk brannvernforening. 

Stadig flere nordmenn velger å reise til utlandet for å se fotballkamper, delta på konserter eller være med på store idrettsarrangementer.

 -Vi er bekymret over at flertallet av nordmenn på ferie i utlandet ikke sjekker evakueringsmuligheter på store forsamlingseder. Dette vitner om en slapp holdning til egen sikkerhet, sier direktør Harald Hollerud i Europeiske Reiseforsikring.

I samme reiseundersøkelse oppgir 20 prosent at de føler seg mindre trygge i forhold til brannsikkerhet når de ferierer i utlandet enn når de er hjemme. Hollerud legger ikke skjul på at funnet står i en underlig kontrast til mangelen på bevissthet rundt rømningssikkerheten ved idrettsarenaer og store forsamlingslokaler i utlandet.

-Det er dessverre mye som tyder på at mange nordmenn har lett for å legge igjen egen sikkerhetskultur hjemme når de drar på ferie til utlandet, sier Hollerud.

Heller ikke administrerende direktør Dagfinn Kalheim i Norsk brannvernforening er fornøyd med at majoriteten av nordmenn på ferie i utlandet lar være å sjekke rømningsveiene ved besøk i kinoer, teater, idrettsarenaer og lignende. Han mener dette er å gamble med egen sikkerhet

-Det er en ubehagelig kjensgjerning at kunnskap om rømningsveier kan utgjøre forskjellen mellom liv og død ved brann eller andre ulykker. Det gjelder spesielt i lokaler eller arenaer hvor mange mennesker er samlet, og det fort kan oppstå panikk, understreker Kalheim.

Han har følgende råd til nordmenn på ferie i utlandet:

  • Styr unna overfylte idrettsarenaer og forsamlingslokaler
  • Forlat lokalet eller arenaen hvis du opplever at folketrengselen blir så stor at det er vanskelig å ta seg frem.
  • Orienter deg alltid om hvor nærmeste rømningsvei er og at denne er fremkommelig.
  • Unngå å være så beruset at du ikke kan ta vare på deg selv.
  • Vær spesielt oppmerksom dersom det benyttes fyrverkeri innendørs
  • Reager raskt og søk til rømningsvei dersom det oppstår brann eller annen nødsituasjon.
  • I forsamlingslokaler eller idrettsarenaer hvor også barn har adgang, bør voksne alltid sørge for å ha barna i umiddelbar nærhet.

  

Kontaktpersoner for media:

Harald Hollerud, direktør i Europeiske Reiseforsikring

Mobiltelefon: 928 16 230

 

Dagfinn Kalheim, adm. direktør i Norsk brannvernforening

Mobiltelefon: 977 59 029


Tilbakemelding