Færre nordmenn dør i utlandet

Nedgang i antall dødsfall i Thailand for første gang på mange år.

1085 norske borgere avgikk ved døden i utlandet i fjor.
Det viser fersk statistikk fra Utenriksdepartementet.

De siste årene har antall dødsfall blant nordmenn i utlandet vist en jevn tilbakegang, etter en dramatisk fordobling fra 2012 til 2013. I 2014 registrerte UD 1139 dødsfall, året før 1266.

For første gang på svært mange år har også tallet på dødsfall blant nordmenn i Thailand gått tilbake. I 2015 døde 85 nordmenn i Thailand, mot 102 året før.

– Dødsfallene dreier seg stort sett om sykdom. I tillegg har vi registrert to drukningsulykker og to trafikkulykker, sier administrativ ambassaderåd Brita Ve Magnusson ved den norske ambassaden i Bangkok til VG.

Ifølge Magnusson hadde bare 19 av de 85 som døde i Thailand i fjor reiseforsikring. En stor andel av de døde var utvandret fra Norge og kunne dermed heller ikke tegne en reiseforsikring fra Norge.

Familie i Norge må trå til

– Ulykkesforsikringer i Thailand er ikke på langt nær like dekkende som forsikringer tegnet i Norge, så i de fleste tilfellene må vi be om støtte fra familie i Norge for hjemsendelse, sier Magnusson.

Fra 2004 til 2013 var det en seksdobling i antall nordmenn som dør i Thailand, og bare fra 2012 til 2013 økte antallet fra 65 til 96. I 2014 flatet økningen ut, før nedgangen i fjor.

137.587 nordmenn besøkte Thailand i fjor, rundt ti tusen færre enn året før, viser tall ambassaden i Bangkok har publisert på sin hjemmeside. Ifølge en rapport Sjømannskirken publiserte om situasjonen for thai-norske barn i 2013, er det anslagsvis 10.000 nordmenn bosatt i Thailand.

– Gledelig utvikling

Sjømannsprest Ragnvald Seierstad ved sjømannskirken i Pattaya har ikke noen formening om hvorfor det er nedgang i dødstallene.

– Det er i alle fall gledelig, skriver han i en e-post til VG.

I fjor arrangerte Sjømannskirken i Pattaya ni begravelser/minnestunder i Thailand.

– Det er vanskelig å merke noen trend, da det kan komme tre minnestunder på et par uker, og så gå måneder til neste dødsfall.

Assisterende informasjonsdirektør i Europeiske Reiseforsikring, Emma Elisabeth VenneslandEuropeiske Reiseforsikring fikk i fjor innmeldt 41 dødsfall på privatforsikringsdekningen. Dette er på samme nivå som i 2014, opplyser assisterende informasjonsdirektør Emma Elisabeth Vennesland til VG.

Spania og Italia topper listen, med henholdsvis seks og tre dødsfall.

Betaler ut to milliarder

Tallene for 2015 er ikke klare, men ifølge prognosene vil forsikringsbransjen komme opp i en kvart million innmeldte skader, med en samlet utbetaling på nesten to milliarder kroner.

– Sykdom er den store utgiftsposten, med nær 50 prosent av erstatningsutbetalingene. Men det er interessant å registerere at det nå er større utbetalinger på avbestilling enn tyverier, sier Vennesland.

I 2015 fikk Europeiske Reiseforsikring innmeldt 120 såkalte storskader, med utbetaling på over 200.000 kroner. Snittutbetalingen var 404.000 kroner, og gjennomsittsalderen rundt 65 år.

– Det kan være alt fra hjerneblødninger, hjertesvikt og hjerteinfarkt, til multiorgansvikt, fallskader og blodforgiftning, sier Vennesland.

Kompliserte saker

Hun sier at mange skadesaker kan være kompliserte. Her er noen av sakene fra i fjor:

* Fall i Spania med ribbensbrudd. Sammenklappet lunge med væske i lungehinnen. Brudd i ansiktet

* Hjerneblødning i USA. Akutt operasjon. Fortsatt lammelser og pusteproblemer. Ny diagnose og respiratorbehandling. Hjem i ambulansefly etter en måned på sykehus.

* Barn som fikk brudd i lårben i Sveits etter fall på ski. Operert der.

* Blodpropp i hjerne og hjerte i USA. Behandling på stedet og hjemreise med ledsagende lege.

Les også: I koma etter trafikkulykke

Spania og USA på topp

Fra Thailand fikk selskapet i fjor innmeldt 1073 skader, med samlede utbetalinger på 16,9 millioner kroner. Etter Spania, USA og Tyrkia er Thailand på fjerdeplass over land i utlandet som Europeiske har flest skader fra.

– Når det gjelder storskader over 200.000 kroner er det innmeldt 11 slike fra Thailand, den med størst utbetaling er på nærmere 1,1 millioner kroner. Den største skaden Europeiske hadde i 2015 kostet 3,1 millioner kroner, og skjedde i USA.

Europeiske dekket i fjor 106 ambulanseflytransporter for privatpersoner og personer omfattet av en bedriftsforsikring. Flest transporter hadde selskapet til Thailand og Spania, men pasienter måtte også hentes på Kypros og i Tyrkia, Hellas og USA.

– Spiller «russisk rulett»

Fortsatt reiser omtrent en av fem til utlandet uten reiseforsikring, sier Vennesland.

– Det er å betrakte som «russisk rulett», og kan bli meget kostbart. Det man ofte glemmer er at det kan bli økonomiske etterdønninger av dette i årevis – både for egen del og for nærmeste familie.

Thailand tiltrekker seg alle typer reisende; backpackere, familier og eldre, og Vennesland understreker at risikoen for å bli utsatt for en ulykke er større her enn i mange andre land.

– Man kommer ikke utenom ulykkesskader når man snakker om saker i Thailand. Det er venstrekjøring i Thailand. Ingen kontroller eller begrensninger på alkohol, leie av bil, motorsykler eller mopeder. Trafikken er, for å si det mildt, kaotisk sett i forhold til de ordnede forholdene i Norge, og ulykker kan lett skje.

Tallene kan være høyere

Kommunikasjonsrådgiver Hilde Steinfeld i UD sier til VG at departementet ikke har noe godt svar på hvorfor tallene på antall dødsfall i utlandet veksler.

– Tallene er basert på det våre ambassader melder inn, skriver hun i en e-post til VG.

Steinfeld understreker at tallene kan være høyere enn det som fremgår av statistikken.

– Det er viktig å merke seg at tallet er basert på de antall dødsfall utenriksstasjonene blir gjort kjent med. Det vil alltid være en usikkerhetsfaktor ved dette tallet da utenriksstasjonene ikke alltid involveres når nordmenn dør i utlandet.

UD har valgt å ikke lenger publisere listen over dødsfall fordelt på land.

– Vi har lagt om praksisen etter en nærmere vurdering av personvernhensyn. I en del land er det er snakk om kun ett tilfelle med dødsfall, og da vil det være lett å identifisere hvem det gjelder, skriver Steinfeld.

Først publisert på VG.no 16.02.2016


Tilbakemelding