Planlegger du være lenge i utlandet?

Dette gjør du for å ha reiseforsikring med riktig varighet.

Det er stadig flere av oss som oppholder oss i utlandet i måneder av gangen. Det betyr at vi må tegne forlengelse på reiseforsikringen, slik at den er gyldig utover det antallet dager som ligger inne automatisk i helårsforsikringen. Aftenposten har nettopp att søkelyset på utvidet reiseforsikring.

De fleste som reiser utenlands har en fast returdato. For dem anbefaler vi at det blir tegnet en utvidelse av reiseforsikringen før de reiser fra Norge.

Dersom du har behov for å utvide reiseforsikringen etter at reisen er påbegynt, er det viktig å være klar over følgende:

  • Forlengelsen gjelder kun på skader som inntreffer etter at forlengelsen er trådt i kraft.
  • Utvidelsen av reiseforsikringen må kjøpes i god tid før den opprinnelige går ut.

Vår beste anbefaling til alle er at man tegner utvidelse før man reiser ut, enten man har fast returdato eller ukjent returdato. Dersom man reiser hjem tidligere enn planlagt vil man nemlig få tilbakebetalt penger man har til gode for utvidelsen ved å kontakte salgsavdelingen til Europeiske. Det eneste som kreves er at tidspunktet for hjemreisen kan dokumenteres.


Tilbakemelding