Vilkårsundersøkelse gir et mangelfullt bilde av reiseforsikringen

Norsk Familieøkonomi har testet ulike reiseforsikringer i det norske markedet, og deres vilkår og erstatningssummer.

- Det er viktig å være klar over at i en slik vilkårssammenligning tar man ikke hensyn til at noen egenskaper ved et reiseprodukt er viktigere for kundene enn andre, for eksempel sykedekningen og Europeiskes trygghetskonsept. Dette medfører at små fordeler eller begrensninger blir tillagt like mye vekt som hoveddekningene. Det sier seg selv at dette gir helt feil bilde av produktene. Det kan også medføre at det kan gå inflasjon i å øke forsikringssummer som har liten eller ingen betydning for kundene, sier produktsjef Liv Raaum i Europeiske Reiseforsikring.

Når det gjelder reiseforsikringen til Europeiske Reiseforsikring, mener vi produktfordelene og trygghetskonseptet utgjør mer enn 60 prosent av produktet, resten er vilkår og summer, sier Raaum.

  • Produktene til Europeiske Reiseforsikring kan tilpasses den enkeltes behov og reisemønster. Standard Helårsforsikring er tilpasset reisemønsteret til de fleste, mens Helårs Super er tilpasset dem som er ute på lengre reiser, og trenger høyere forsikringssummer og utvidede dekninger.
  • Forsikringsvilkårene er en del av våre produkter – men den aller viktigste delen er Europeiskes Trygghetskonsept. Det består av en spesialisert Alarmsentral for reise, og et verdensomspennende hjelpeapparat som hjelper kundene ved alvorlig sykdom og ulykker. 
  • Europeiske har regionale skadekontorer over hele verden, og egen oppdatert database med oversikt over kompetanse og kvalitet på leger og sykehus over hele verden, noe som kan være avgjørende i en kritisk situasjon.
  • Europeiske Helsetelefon tilbyr også kundene medisinske råd og hjelp før og under reisen.
  • Det eksklusive samarbeidet med Sjømannskirken har også stor betydning ved katastrofer og større hendelser.

For nordmenn på reise er det hjelpeapparatet som har betydning hvis du blir syk eller alvorlig skadet, men dette vektlegges ikke i slike rene pris- og vilkårsundersøkelser, sier Liv Raaum, produktsjef i Europeiske Reiseforsikring.


Tilbakemelding