250.000 kroner til sjømannskirke-prosjekter verden over

Europeiske Reiseforsikring og Sjømannskirken har siden 2001 samarbeidet under slagordet «Sammen for din trygghet». Hvert år deler forsikringsselskapet ut 250 000 kroner til ulike prosjekter, som er med å synliggjøre samarbeidet mellom de to organisasjonene.

– Europeiske er en svært viktig samarbeidspartner for Sjømannskirken både operativt og økonomisk. Foruten millionbeløp i støtte til Sjømannskirkens arbeid gjennom en beredskapsavtale og støtte til sykebesøk, får vi verdifulle bidrag til prosjekter ved våre sjømannskirker i utlandet, sier seksjonsleder Dennis Larsen i Sjømannskirkens næringsseksjon.

– Uten dette bidraget og samarbeidet ville vår mulighet for å skape trygghet for nordmenn i utlandet vært vesentlig dårligere, mener han.

I 2017 får følgende sjømannskirker støtte fra Europeiske: Gran Canaria, Mallorca, Tenerife, Ayia Napa, London og VM-kirken i Lahti. Midlene skal blant annet gå til innkjøp av kirkebil til sykebesøk, hjertestarter, «medisinsk ordbok» og nattevandrerprosjektet med vannutdeling til ungdom på Syden-ferie.

Også i år støtter Europeiske Reiseforsikring Sjømannskirkens vannutdelingsprosjekt i Magaluf

– Samarbeidsavtalen omfatter beredskap og krisehåndtering, og bidrar til å skape trygghet for nordmenn i utlandet. Sjømannskirken finnes på alle kontinenter, og sammen med våre Euro-Centre og deres nettverk, dekkes store deler av verden. Vi arbeider sammen ved alvorlig sykdom, ulykker og dødsfall, og dette bidrar til å gi reiseforsikringen et utvidet, og mer menneskelig perspektiv, sier Marianne Dahl Myrhaug, konseptansvarlig i Europeiske Reiseforsikring.


Tilbakemelding