3 av 4 har en klar holdning til svindel på reise

Flere mener det uakseptabelt å svindle på reise, ifølge Europeiskes nye reiseundersøkelse.

Flere svindlere tasAvslørte svindelsaker på reiseforsikring øker, sier utreder Askjell Hjellvik i Europeiske Reiseforsikring.

Svindel på reise er blitt mer uakseptabelt blant det store flertall av nordmenn enn bare for 5-6 år siden. Men bare 39 % av nordmenn under 30 år synes det er helt uakseptabelt, viser helt nye tall fra Europeiske Reiseforsikring.

I Reiseundersøkelsen 2017 som Kantar TNS har utført for Europeiske Reiseforsikring, sier nesten 3 av 4 (72%) at det er helt uakseptabelt at enkelte velger å «plusse på» erstatningskravet sitt hvis de har opplevd en skade eller ulykke på reise for å få mer igjen på reiseforsikringen. I 2011 sa 2 av 3 det samme (66%).

- Selv om svindel på reise heldigvis er blitt mer uakseptabelt for nordmenn, er det likevel 1 av 4 som holder «døren litt på gløtt». Spesielt bekymringsfullt at det er mange i gruppen under 30 år. Det handler nok om at moral modnes med alderen, og man blir mer klar over konsekvensene av «gråsoneaktiviteter» jo eldre man blir, sier Emma Elisabeth Vennesland, ass. informasjonsdirektør i Europeiske Reiseforsikring.

Avslørte svindelsaker øker

-Vi registrerer at antall avdekkede svindelsaker innen reiseforsikring øker, og mange av de som avdekkes gjelder overdrevne skadekrav i reelle skader. Det er verdt å merke seg at disse rammes av samme sivilrettslige og strafferettslige lovbestemmelser som arrangerte skader og fiktive hendelser, sier Askjell Hjellvik, utreder i Europeiske Reiseforsikring.

-Vi har stadig saker der forsikringstaker får avslag på skaden sin ved første henvendelse til oss, for så å endre forklaring ved en ny henvendelse. Vi har også utallige eksempler på at beløp, kjøpsdato og type gjenstand fikses på. En regning på 80 Euro blir for eksempel 180. Falsk dokumentasjon fra leger, sykehus og butikker er også gjengangere, sier Hjellvik.

Treffprosent på 80%

Askjell Hjellvik avdekker uregelmessighet i 70-80 prosent av sakene som utredes. Ikke alle fører til politianmeldelse, men de fører til redusert erstatning eller bortfall av erstatning, samt oppsigelse av kundeforholdet.

Gjennomsnitt på 17.000 kr

I følge Hjellvik er det ofte snakk om små beløp på svindelforsøkene - fra under tusenlappen til bort mot 100 000 kroner. Gjennomsnittet på svindelforsøkene ligger på 17 000 kr. De største svikforsøkene i kroner og øre er knyttet til helse og sykdom, mens det er flest svikforsøk knyttet til tyveri av reisegods.

- Vi greier ikke å avdekke all svindel, men oppdagelsesrisikoen er mye høyere i dag enn bare for noen år siden. Både forsikringsselskapene egne utredere, og alle skadebehandlerne er erfarne og våkne for denne type saker, sier Hjellvik.

Kan føre til visumnekt

De groveste tilfellene av svindel blir anmeldt til politiet. En dom for forsikringssvindel innebærer normalt ubetinget fengsel, og kan få innvirkning på muligheten til å få jobber som krever politiattest. I tillegg til at den kan sette en stopper for å delta i frivillig arbeid. I verste fall kan den også føre til visumnekt til land, for eksempel USA.

Om Europeiske Reiseforsikrings Reiseundersøkelse 2017:

  • Målingen ble gjort 2. – 16. mai 2017. 
  • Resultatene gir et representativt bilde av nordmenn mellom 16 og 67 år,  som har vært på privat reise utenfor Skandinavia i løpet av det siste året.
  • 1.014 intervjuer er gjennomført pr. web av Kantar TNS.  

Tilbakemelding