Dagligdags å se små barn sammen med fulle foreldre

Fortsatt har 1 av 10 nordmenn sett små barn i følge med fulle, norske foreldre i utlandet i løpet av siste året, viser fersk undersøkelse fra Europeiske Reiseforsikring.

For tiende året på rad har Kantar TNS utført en omfattende Reiseundersøkelse for Europeiske Reiseforsikring blant nordmenn som har vært på utenlandsreise sist år. Spørsmålet om man har sett små barn i følge med overstadig berusede foreldre, er med i undersøkelsen, og andelen som svarer at de har sett det ligger stabilt på 10 prosent.

Sydenbilde

Dagligdags syn

-Etter ti år med samme måling, må vi dessverre bare konstatere at små barn i følge med berusede norske foreldre er blitt ett dagligdags syn i utlandet. Men vi erfarer, og er glad for at andre nordmenn viser omsorg og støtte hvis de ser at barnas omsorgspersoner svikter, sier Emma Elisabeth Vennesland, ass. informasjonsdirektør i Europeiske Reiseforsikring.

Servitører tilkaller Sjømannskirken

-Ja, dette er en virkelighet vi kjenner igjen, sier kommunikasjonssjef Sissel Myklebust Mæland i Sjømannskirken.   

-Vi kan få henvendelser fra nordmenn på ferie som reagerer på at barn virrer rundt fordi foreldrene er slått ut av alkohol, og ikke i stand til å passe på barna sine. Vi har for eksempel blitt tilkalt til restauranter av servitører som kjenner til oss, der norske foreldre har vært så ruset at politiet har blitt tilkalt, forteller Mæland i Sjømannskirken.

I saker der Sjømannskirken blir tilkalt fordi omsorgspersonene til barna svikter, må de improvisere.

-Vi kan jo ikke ta barna bort fra foreldrene, men vi kan være tilstede på hotellet barnet bor og være der for dem. Vi ser at også reiseselskapene og hotellene improviserer og finner løsninger. I en sak vi kom inn i hadde skandinavisk talende guider tatt hånd om barnet på hotellet natten før, sier Mæland.

Spanske fosterhjem

Mæland i Sjømannskirken forteller at spanske myndigheter har ett skjerpet fokus på omsorgssvikt, og at spansk barnevern benytter krisehjem også for utenlandske barn som opplever omsorgssvikt på grunn av rus.  - Selv om det ikke skjer ofte, er hvert tilfelle uansett ett for mye. En slik opplevelse kan være svært traumatisk for et barn, sier Sissel Myklebust Mæland i Sjømannskirken.

Europeiske Reiseforsikring kommer fra tid til annen i noen av sakene med omsorgssvikt av barn, men da fordi mor eller far er blitt syke eller utsatt for en ulykke. Da har det hendt at selskapet har sendt ned en sykepleier for å hente hjem barna.

De fleste barn har gode sydenopplevelser

Men både Mæland i Sjømannskirken og Vennesland i Europeiske presiserer at de aller fleste norske foreldre tar foreldreansvaret på alvor, og at barna får verdifull tid og gode opplevelser sammen med familien sin, slik de skal.

Om Europeiske Reiseforsikrings Reiseundersøkelse 2017:

  • Målingen ble gjort 2. – 16. mai 2017.
  • Resultatene gir et representativt bilde av nordmenn mellom 16 og 67 år som har vært på privat reise utenfor Skandinavia i løpet av det siste året.
  • 1.014 intervjuer er gjennomført pr. web (GallupPanelet)[1] av Kantar TNS


[1] Resultatene gir et representativt bilde av Norges internettbefolkning. Denne er imidlertid nå ganske like befolkningen generelt i samme aldersgruppe; tilgang til Internett er høy i denne aldersgruppen, og blant den høyest av alle land, og erstatter i stor grad befolkningsundersøkelser per telefon.


Tilbakemelding