Europeiske levert reiseforsikring i 110 år

Det første Europeiske-selskapet ble etablert i 1907

Reiseforsikring så dagens lys for 110 år siden. Togpassasjerer som reiste med Orientekspressen hadde behov for å forsikre bagasjen sin, og Europeiske ble etablert. Det er i dag Europeiske-selskap i 20 land. I Norge har Europeiske Reiseforsikring levert trygghet til nordmenn på reise i 96 år.

For 110 år siden, i 1907, etablerte Max von Engel det første Europeiske-selskapet i Budapest. Det begynte med bagasjeforsikring, og bakgrunnen var at togpassasjerer på Orientekspressen hadde behov for å forsikre bagasjen sin. Snart spredte behovet for bagasjeforsikring seg fort utover Europa. Etter hvert kom syke-, ulykke- ansvar og avbestillingsforsikring inn som viktige elementer i reiseforsikringen.

Europeiske-selskap i 20 land

Det finnes i dag 20 Europeiske-selskap i Europa, og disse utgjør European Travel Insurance Group (ETIG). Her inngår Europeiske Reiseforsikring som ble etablert i 1921, og som i dag er en del av If Skadeforsikring.

Salg av reiseforsikring tok av på 1960-tallet

Europeiske Reiseforsikring har en lang historie som er relativt godt dokumentert. Det var spesielt på 1960- tallet at salget av reiseforsikringer vokste. Mens omsetningen i 1960 var på 950.000 kr nærmer den seg i dag 1 milliard kroner. Over 1 million nordmenn på reise er i dag forsikret gjennom selskapet.

Trygghetskonseptet viktig

Mange reiselystne nordmenn og store bedrifter velger i dag Europeiske Reiseforsikring på grunn av selskapets trygghetskonsept. Foruten en spesialisert Alarmsentral for reise, har Europeiske et verdensomspennende hjelpeapparat som hjelper kundene ved alvorlig sykdom og ulykker. Selskapet er alene om å ha regionale skadekontorer over hele verden, i tillegg til en oppdatert database med oversikt over kompetanse og kvalitet på leger og sykehus i alle verdensdeler. Denne kunnskapen kan være avgjørende i en kritisk situasjon.

Nordmenn i utlandet forsikret

Internasjonaliseringen av norsk næringsliv gjør at stadig flere norske bedrifter vil forsikre utestasjonerte nordmenn. Som ett av få norske forsikringsselskap har Europeiske utviklet et spesialtilpasset forsikringskonsept for norske bedrifter, som har ansatte i utlandet. Ca 3.500 nordmenn som jobber i utlandet er forsikret gjennom Europeiske, det inkluderer også utenlandske statsborgere ansatt i norske bedrifter.

-Vi er stolt over å ha levert trygghet for nordmenn på reise i nesten 100 år. Samarbeidet med Europeiske-selskap i 20 land er med å gi innsikt og kompetanse både i Europa og over hele verden, sier Liv Raaum, leder for Europeiske Reiseforsikring.


Tilbakemelding